Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox helpt u bij het succesvol doorlopen van iedere stap bij de organisatie van de OR-verkiezingen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

  Hoe pakt u de organisatie van de OR-verkiezingen aan?

  Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de ondernemingsraad iedere 2, 3 of 4 jaar nieuwe OR-verkiezingen houden. Het verkiezingsproces is aan veel regels onderworpen. Deze toolbox helpt u stapsgewijs bij het succesvol organiseren van rechtsgeldige verkiezingen.

 • 2

  Wie organiseert de verkiezingen?

  Wie moet de OR-verkiezingen organiseren?

  Vraag & Antwoord OR-verkiezingen Publicatiedatum: 27-02-2020

  Het einde van de zittingstermijn van onze ondernemingsraad (OR) komt er aan. Wie moet de OR-verkiezingen organiseren?


  Toolbox Richt in 7 stappen een ondernemingsraad op

  Toolbox | Ondernemingsraad | Publicatiedatum: 30-07-2020

  U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox leggen wij u uit hoe u stap voor stap een ondernemingsraad opricht in uw organisatie.


 • 3

  Hoe worden de OR-verkiezingen ingericht?

  Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?

  Vraag & Antwoord OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-02-2024

  Binnenkort moeten we de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) organiseren. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen we niet zoveel vinden over dit onderwerp. Hoe weten we hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?


  Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

  Vraag & Antwoord OR-verkiezingen Publicatiedatum: 24-02-2020

  Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Nu vragen wij ons af hoeveel mensen er eigenlijk in een ondernemingsraad moeten zitten?


  Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

  Nieuws OR-verkiezingen Publicatiedatum: 16-03-2022

  Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het (voorlopig) OR-reglement moet staan volgens welk kiesstelsel dit gebeurt: het personenstelsel of het lijstenstelsel. Wat is het verschil tussen die twee?


  Kiesstelsel OR-verkiezingen

  Infographic OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-08-2019

  De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen voor het aantal stemmen, de zetelverdeling en de berekening van de uitslag. Voor beide stelsels is een combinatie met kiesgroepen mogelijk.


  Wat is een integraal kiessysteem en kiesgroepenstelsel?

  Vraag & Antwoord Samenstelling van de OR Publicatiedatum: 24-04-2020

  Wij zijn in onze organisatie bezig met het organiseren van de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Nu lezen we dat we kunnen kiezen tussen een integraal kiessysteem en een kiesgroepenstelsel. Wat houdt dit in en wat is de relatie met het personen- en lijstenstelsel?


  OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

  Verdiepingsartikel OR-verkiezingen Publicatiedatum: 17-02-2020

  Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende OR-verkiezingen? Bij het maken van een weloverwogen keuze komt veel kijken. In dit verdiepingsartikel leest u de ins en outs van digitaal en analoog stemmen, zodat uw organisatie een goed geïnformeerde keuze kan maken.


 • 4

  Welk tijdschema moet u aanhouden?

  OR-verkiezingen: mogen we van het tijdspad van de SER afwijken?

  Vraag & Antwoord OR-verkiezingen Publicatiedatum: 12-03-2020

  In onze organisatie zijn we OR-verkiezingen aan het organiseren. We denken meer tijd nodig te hebben dan in het tijdspad van de SER staat. Moeten we de doorlooptijd van de SER verplicht volgen of mogen we ook een ander tijdspad afspreken?


  Tijdspad verkiezingsrace OR

  Infographic OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-02-2023

  De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag komt en dat werknemers zich genoeg betrokken voelen bij de verkiezingen om hun stem te laten horen.


  Hoe stellen we de datum van de OR-verkiezingen vast?

  Vraag & Antwoord OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-02-2024

  Het einde van de zittingsperiode van onze OR komt in zicht. We moeten dus verkiezingen gaan organiseren. Hoe stellen we de verkiezingsdatum vast?


 • 5

  Hoe communiceert u over de OR-verkiezingen?

  Bekendmaking OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 07-07-2020

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u alle medewerkers van uw organisatie over de aankomende OR-verkiezingen.


  De rol van de vakbond bij de OR-verkiezingen

  Verdiepingsartikel OR-verkiezingen Publicatiedatum: 10-02-2020

  Vakbonden kunnen kandidaten aandragen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR). Om dit recht te kunnen uitoefenen, moeten de vakbonden wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast de kandidatenlijst van de vakbond mogen werknemers ook een vrije lijst indienen. Op die vrije lijst mogen ook vakbondsleden staan.


  Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 22-10-2019

  Gebruik deze maatwerkbrief om de vakbonden tijdig te informeren over de aankomende OR-verkiezingen binnen uw organisatie.


  Bereidverklaring kandidaat ondernemingsraad (OR)

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 09-07-2020

  Gebruik dit formulier voor een officiële kandidaatstelling voor de OR-verkiezingen.


  Bekendmaking kandidaten voor de ondernemingsraad

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 07-07-2020

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u alle medewerkers van uw organisatie over de kandidaten voor de OR-verkiezingen.


  Promotieposter kandidaat OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 09-07-2020

  Met deze poster kunnen kandidaten aan de slag met het werven van stemmen voor de OR-verkiezingen.


  Bekendmaking plaats en tijd OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 21-07-2020

  Met deze maatwerkbrief informeert u alle stemgerechtigde medewerkers over de plaats en tijd van de verkiezingen.


 • 6

  Hoe maakt u een verkiezingsregister?

  Is het opstellen van een verkiezingsregister in strijd met de AVG?

  Vraag & Antwoord Werkwijze OR Publicatiedatum: 18-04-2024

  In onze organisatie gaan we weer OR-verkiezingen organiseren. Inmiddels is de Wet verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Is het maken van een verkiezingsregister in strijd met de AVG?


  Een verkiezingsregister opstellen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 08-05-2020

  Stel met dit stappenplan eenvoudig een verkiezingsregister op, met inachtneming van de AVG


  Wanneer hoeven we geen OR-verkiezingen te houden?

  Vraag & Antwoord OR-verkiezingen Publicatiedatum: 28-04-2020

  In onze organisatie is het tijd voor een nieuwe ondernemingsraad (OR). Voor de nieuwe zittingsperiode hebben we minder kandidaten dan we zetels beschikbaar hebben in de ondernemingsraad (OR). Zijn we nu toch verplicht om verkiezingen te houden?


 • 7

  Wat moet u regelen om stemmen mogelijk te maken?

  Stemmen voor de OR-verkiezingen via de stembus

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 07-01-2021

  Gebruik de checklist om zeker te zijn dat u alles heeft geregeld om stemmen via de stembus voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.


  Stemmen voor de OR-verkiezingen per post

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-07-2020

  Gebruik deze checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om stemmen per post voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.


  Digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 14-07-2020

  Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.


  Oproepkaart OR-verkiezing

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 07-08-2019

  Laat kiesgerechtigde werknemers hun stem uitbrengen. Stuur ze een oproep via dit formulier.


  Stembiljet voor de OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 16-07-2020

  In deze tool vindt u een model stembiljet voor ieder kiesstelsel en kiessysteem en een model volmacht.


 • 8

  Hoe stelt u de uitslag van de verkiezingen vast?

  Vaststellen uitslag OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 20-07-2020

  Stel met dit stappenplan de uitslag van de OR-verkiezingen zorgvuldig en controleerbaar vast.


  Bekendmaking uitslag OR-verkiezingen

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 21-07-2020

  Met deze maatwerkbrief laat u de uitslag van de OR-verkiezingen weten.


  Bedankbrief niet-gekozen OR-kandidaten

  Tool OR-verkiezingen Publicatiedatum: 21-07-2020

  Met deze maatwerkbrief bedankt u de niet-gekozen kandidaten voor hun inzet en informeert u hen over hun rol als reserve-kandidaat.