Ervaring sollicitant controleren via register

20 oktober 2016 | Door redactie

Sinds kort is het Nationaal Register voor Ervaringscertificaten te raadplegen. Bijvoorbeeld door werkgevers die willen controleren of een ervaringscertificaat van een werknemer of sollicitant echt is.

Kennis en vaardigheden worden niet alleen verkregen via officiële opleidingen. Werknemers leren tijdens hun loopbaan ook in de praktijk. Werknemers kunnen wat ze in de praktijk hebben geleerd, laten vastleggen via een procedure voor erkenning van verworven competenties (EVC). Doorloopt de aanvrager met succes de EVC-procedure, dan krijgt hij een ervaringscertificaat. Begin 2016 werd hiervoor het Nationaal Register voor Ervaringscertificaten ontwikkeld, maar pas sinds kort zijn hier daadwerkelijk certificaten in opgenomen.

Nog niet alle ervaringscertificaten in register

Het register bevat alleen ervaringscertificaten die zijn afgegeven door EVC-aanbieders die erkend zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC of DUO. Vigor is de eerste die certificaten heeft geregistreerd (van alle kandidaten die in 2016 door de procedure zijn gekomen). Andere EVC-aanbieders hebben aangegeven te zullen volgen. Voor organisaties is het register een handig controlemiddel: als een sollicitant (tool) in zijn cv aangeeft dat hij over een ervaringscertificaat beschikt, kan de werkgever het register raadplegen om te achterhalen of dat certificaat echt is.

Ook certificaatbezitters kunnen registratie regelen

Het Nationaal Register voor Ervaringscertificaten bestaat naast het diplomaregister van DUO waarin formele diploma’s zijn opgenomen. Bezitters van een ervaringscertificaat kunnen ook zelf de registratie regelen, maar hier zijn wel kosten aan verbonden. Informatie hierover en het Nationaal Register zelf vindt u op ervaringscertificaat.nl.