Gratis ontwikkeladvies voor alle 45-plussers

In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidieregeling ontwikkeladvies voor 45-plussers is namelijk uitgebreid.

8 januari 2019 | Door redactie

De subsidie voor het ontwikkeladvies voor 45-plussers gold voorheen alleen voor werknemers in bepaalde beroepsgroepen, zoals secretarieel personeel en schoonmakers. In 2019 kan (bijna) iedere werknemer van 45 jaar of ouder hier echter gebruik van maken. Er gelden wel nog steeds een aantal voorwaarden voor de subsidie. Zo moet de werknemer gemiddeld ten minste 12 uur per week werken en mag er geen plan van aanpak vanwege ziekte voor hem zijn opgesteld of op korte termijn gemaakt worden (kortom, hij mag niet langdurig ziek zijn). Ook werknemers die een beroep kunnen doen op voorzieningen in verband met een reorganisatie komen niet in aanmerking voor de subsidie. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 10 januari 2020, via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Wat is een ontwikkeladvies?

Het ontwikkeladvies houdt in dat een werknemer een aantal gesprekken voert met een loopbaanadviseur. Samen kijken ze dan wat de huidige competenties, kwaliteiten en vaardigheden zijn van de werknemer en hoe hij deze zou kunnen inzetten in de toekomst. Dit leidt uiteindelijk tot een concreet ontwikkelplan (tool) waarin een aantal acties staan die de werknemer op de korte of lange termijn kan ondernemen om zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten en om aan het werk te blijven tot zijn pensioen. Voor de werknemer is het ontwikkeladvies gratis. De loopbaanadviseur kan hiervoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen.

Ook leidinggevenden kunnen van de subsidie profiteren

Ook leidinggevenden kunnen van de subsidieregeling profiteren door een training ontwikkeladvies te volgen. Hierin kan een leidinggevende bijvoorbeeld leren hoe hij een werknemer kan begeleiden bij zijn ontwikkeltraject en krijgt hij meer kennis over de ontwikkelingen binnen de branche en arbeidsmarkt. Het subsidiebedrag is voor een individuele training € 300 en voor een groepstraining € 900.