Hoe ziet persoonlijk ontwikkelbudget er straks uit?

De ministeriële regeling die het zogenoemde STAP-budget introduceert, is openbaar gemaakt voor internetconsultatie. Door deze regeling kan straks (bijna) iedereen een eigen leer- en ontwikkelbudget aanvragen.

16 juli 2019 | Door redactie

Met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wil het kabinet de eigen regie van mensen op hun loopbaan versterken. De werknemer kan het budget gebruiken voor het volgen van een opleiding, cursus of EVC-procedure. Het maximale budget dat de werknemer kan krijgen, is € 1.000.

Aanvullende eigen bijdrage van werknemer?

Anders dan bij de huidige scholingsaftrek in de inkomstenbelasting is de eigen bijdrage voor scholing straks niet meer afhankelijk van het inkomen, maar van de kosten van de opleiding of cursus. Zijn deze kosten lager dan € 1.000, dan hoeft de werknemer geen eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan dit bedrag, dan moet de werknemer dit zelf aanvullen of kan hij bijvoorbeeld gebruikmaken van een bijdrage van de werkgever (al dan niet op basis van de cao) of een aanvulling van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). 
De scholingsactiviteiten waarvoor de werknemer het STAP-budget straks kan aanvragen, komen in een scholingsregister te staan. De werknemer kan per jaar voor één scholingsactiviteit gebruikmaken van het STAP-budget.

Subsidie online aanvragen via UWV

Een werknemer vraagt de subsidie straks aan bij UWV via een digitaal formulier. Er komen twee tijdvakken per jaar waarin de werknemer zo’n aanvraag kan indienen. Toekenning van het STAP-budget gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Is de subsidiepot op, dan zal de werknemer in het volgende tijdvak een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Geef uw mening over het STAP-budget

Het is nog niet duidelijk wanneer het STAP-budget precies wordt ingevoerd. Wel heeft het kabinet al aangegeven dat invoering per 1 januari 2020 niet haalbaar is. U kunt tot en met 30 augustus reageren op de plannen uit de ministeriële regeling via internetconsultatie.nl.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.