In vier stappen werknemers uitdagen met een gericht opleidingsplan

19 december 2018 | Door redactie

Werknemers regelmatig een cursus of opleiding laten volgen, is niet alleen gunstig voor hun duurzame inzetbaarheid maar draagt ook bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiervoor is wel een effectief opleidingsbeleid nodig. De leidinggevende komt in vier stappen tot zo’n beleid voor zijn team of afdeling.

Leidinggevenden dagen werknemers extra uit door aandacht te geven aan hun ontwikkeling. Met een gerichte aanpak voorkomt de leidinggevende dat hij kostbare tijd en energie verspilt aan (verkeerde) scholing. Met de volgende stappen kan hij veel winnen voor het team én de organisatie:

  • De strategie van de organisatie en de doelen voor het team of de afdeling centraal zetten in het plan. Opleiden is een belangrijk instrument in het bereiken van die doelen. Werknemers zijn bovendien gemotiveerder en beter toegerust voor hun werk.
  • Praktische vaardigheden koppelen aan de doelen. Door de focus te verschuiven van taken naar vaardigheden beperkt de leidinggevende de opleiding of cursus niet tot een specifieke functie en daar heeft de organisatie en het team meer aan in de toekomst. Vaardigheden helpen ook de rode lijn te vinden in ontwikkeldoelen en maken het makkelijker er een opleiding aan te hangen.
  • Weten welke vaardigheden werknemers al hebben. Door in kaart te brengen over welke kennis en kunde werknemers al beschikken, kan de leidinggevende een opleiding of cursus voorstellen die daarop aansluit. Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken helpen in beeld te brengen over welke vaardigheden werknemers al beschikken.
  • Een concreet opleidingsplan opstellen (tool) waarin is aangegeven welke opleiding wanneer wordt ingezet en voor welk doel. Door werknemers hierbij te betrekken zodat de manier van opleiden aansluit bij hun voorkeuren, zullen ze enthousiaster zijn.