Niet blind staren op de 70/20/10-regel

27 juli 2015 | Door redactie

De 70/20/10-regel geeft u een vuistregel voor de opleiding en ontwikkeling in uw organisatie. Het is echter niet verstandig om uw beleid volledig op deze regel te baseren.

Werknemers vinden het belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen in uw organisatie. Voor het opleidingsbeleid baseren veel organisaties zich op de 70/20/10-regel. Dit model stelt dat mensen op de volgende manier leren: 70% door tijdens het werken ervaring op te doen en informeel te leren, 20% via feedback van anderen en 10% via formele trainingen en cursussen. Dit zou betekenen dat het volgen van opleidingen of cursussen maar beperkt bijdraagt aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Het is echter niet handig om uw beleid volledig op deze regel te baseren.

Veel werken, betekent niet veel leren

Dit zou namelijk kunnen betekenen dat u bijna geen opleidingsbudget nodig heeft, omdat het leren van de medewerkers toch voor 70% op de werkvloer plaatsvindt. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, hangt erg af van de functie. Soms werkt een medewerker wel heel veel, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij ook veel leert. Kijk dus eens kritisch naar de opleidingsmogelijkheden binnen uw organisatie. Met de huidige techniek kunt u de opleiding en ontwikkeling van medewerkers vaak ook anders inrichten, door bijvoorbeeld ‘massive open online courses’ (MOOC’s). Daarnaast houdt het model geen rekening met het leereffect van doceren. Daarbij kunnen medewerkers zelf de rol van docent op zich nemen en hun kennis overdragen aan collega’s. Zo gaan andere medewerkers zelf ook op zoek naar nieuwe kennis. Dat is een effectieve manier van personeelsontwikkeling en scheelt opleidingskosten.