Versterk arbobeleid met behulp van e-learning

23 juni 2016 | Door redactie

Nieuwe leervormen kunnen organisaties helpen om werknemers beter te informeren over gezond en veilig werken. Het overheidsplatform gezondenveiligwerkt.nl ondersteunt werkgevers hierbij.

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers regelmatig voor te lichten over de manier van werken en de arbeidsrisico’s die aan het werk verbonden zijn. Ook moeten werknemers instructies krijgen over beschermingsmiddelen (tool). Om werknemers (bij) te scholen op het gebied van arboregels, kan een werkgever nieuwe leervormen zoals e-learning benutten. Online leermodules, toetsen, instructiefilmpjes en dergelijke kunnen een toegankelijke manier zijn om kennis te nemen van plichten op het gebied van veilig en gezond werken.

Inzet van online leren vraagt om zorgvuldige aanpak

Hoewel het online leren over verantwoord werken een flinke bijdrage kan leveren aan een goed arbobeleid (tool), zal het niet eenvoudig zijn om deze werkwijze zowel effectief als efficiënt te maken. Op maandag 27 juni 2016 (om 16:30 uur) organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar over het gebruik van nieuwe leervormen. Deskundigen vertellen hierbij over hun initiatieven en ervaringen. Ook krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen.

Webinar van SZW via gezondenveiligwerkt.nl

Aanmelden voor de webinar ‘Gezond en veilig werken en het nieuwe leren’ kan tot 14:30 uur op 27 juni. U doet dit via gezondenveiligwerkt.nl. Deze site van SZW is ontwikkeld om werkgevers te helpen bij hun arbobeleid. Zij kunnen er onder meer advies inwinnen, zichzelf inspecteren op het gebied van gezond en veilig werken, kennis delen en zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden.