COR Tata Steel stapt naar rechter om fusie

12 januari 2018 | Door redactie

Voor de centrale ondernemingsraad (COR) van staalbedrijf Tata Steel Nederland is de maat vol. De raad stapt naar de rechter. De COR probeert op die manier betrokkenheid bij de voorgenomen fusie af te dwingen zoals de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht.

De centrale ondernemingsraad van staalbedrijf Tata Steel wil meer betrokken worden bij de voorgenomen fusie van Tata Steel met het Duitse ThyssenKrupp. De COR stelt nog steeds niet de benodigde (financiële) informatie ontvangen te hebben. Daarnaast heeft de directie ook nog niet duidelijk bepaald op welke manier de COR wordt betrokken in het proces.

Verplichte adviesaanvraag dreigt in de knel te komen

Hoewel de COR volgens artikel 25 lid 1a WOR adviesrecht (tools) heeft bij een voorgenomen fusie, heeft de COR nog geen adviesaanvraag gezien. Inmiddels is er echter wel al een principeakkoord gesloten. De verplichte adviesaanvraag komt daarmee in de knel, want deze moet ingediend zijn op een moment dat de raad nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op de voorgenomen plannen. Na eerdere pogingen van de COR om meer duidelijkheid te krijgen over de fusie en de gevolgen ervan en de directie te wijzen op de verplichtingen uit de WOR was het geduld op en organiseerde de COR samen met vakbond FNV een manifestatie. Dit leverde voor de COR echter niet het gewenste resultaat op. De COR stapt daarom nu naar de kantonrechter in Haarlem.

Gang naar de Ondernemingskamer is ook een optie

Mocht de directie van Tata Steel besluiten de fusie door te zetten zonder de COR daarbij voldoende te betrekken, dan kan de COR gebruikmaken van het beroepsrecht zoals bepaald in artikel 26 WOR en binnen één maand nadat het besluit is genomen in beroep gaan bij de Ondernemingskamer (tool). De Ondernemingskamer (OK) zal onderzoeken of de voorgeschreven procedures juist gevolgd zijn. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan kan de OK bepalen dat de directie het genomen besluit moet wijzigen of intrekken.