Overeenstemmingsrecht

De OR of PVT kan in bijzondere gevallen een beroep doen op het overeenstemmingsrecht om te voorkomen dat de bestuurder een bepaalde maatregel doorzet. In tegenstelling tot het instemmingsrecht, heeft de bestuurder dan geen mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt het overeenstemmingsrecht dus zien als een vetorecht. Het overeenstemmingsrecht vindt u niet terug in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar in andere wetten, zoals de Arbowet.