Het verschil: overeenstemmingsrecht en instemmingsrecht

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op welke onderwerpen een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Daarnaast geven diverse wetten de OR overeenstemmingsrecht. Die beide rechten moet de OR niet met elkaar verwarren.

6 oktober 2017 | Door redactie

De onderwerpen waarover een OR instemmingsrecht (tools) heeft, staan in artikel 27 lid 1 WOR. De bestuurder moet zijn ondernemingsraad om instemming vragen over het invoeren, aanpassen of intrekken van regelingen over deze onderwerpen. Als de bestuurder het besluit tóch wil doorvoeren nadat de OR niet heeft ingestemd, kan hij vervangende toestemming vragen aan de kantonrechter. Bij het overeenstemmingsrecht is dat echter geen optie. Dat is een vetorecht; hier geldt ‘nee is nee’ en de bestuurder heeft geen beroepsmogelijkheid.

Overeenstemmingsrecht staat niet in de WOR

Het overeenstemmingsrecht is niet vastgelegd in de WOR, maar in een aantal andere wetten, zoals de Arbeidstijdenwet (ATW), de Arbowet en de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo heeft de OR overeenstemmingsrecht op de keuze van de bedrijfsarts volgens artikel 14 lid 9b van de Arbowet. Als de OR niet wil dat de bestuurder een besluit doorvoert, gebeurt het ook niet. Bij een negatief antwoord van de OR mag de bestuurder onder geen enkele omstandigheid zijn voorgenomen besluit doorvoeren.

Overeenstemmingsrecht: de bestuurder heeft geen beroepsmogelijkheid als de OR niet overeenstemt met een voorgenomen besluit.
Instemmingsrecht: de bestuurder kan de kantonrechter om vervangende toestemming vragen als de OR niet instemt met een voorgenomen besluit.