Het verschil: gemeenschappelijke OR en groeps-OR

5 januari 2022 | Door redactie

Als uw organisatie uit verschillende vestigingen bestaat, is het mogelijk dat elke locatie zijn eigen ondernemingsraad heeft. Maar zij moeten dan wel goed samenwerken voor onderwerpen die meer of alle vestigingen raken. Het kan dan zinvol zijn om een gemeenschappelijke of een groepsondernemingsraad in te stellen. Wat is het verschil?

Een organisatie met verschillende vestigingen of locaties kan de medezeggenschap per vestiging regelen, maar de kans is groot dat elke ondernemingsraad (OR) dan opnieuw het wiel gaat uitvinden. Samenwerken is in zo'n geval een beter idee. Dat kan op verschillende manieren.Bijvoorbeeld door regelmatig contact tussen de afzonderlijke ondernemingsraden, of door een centrale ondernemingsraad (COR) op te richten; dit is een overkoepelende OR voor alle aanwezige ondernemingsraden. De oprichting van een COR is handig als uw organisatie meerdere vestigingen in Nederland heeft en de OR invloed wil uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie. De afzonderlijke ondernemingsraden blijven hierbij in stand.

GOR soms handiger dan COR

Soms is het niet zo interessant om voor het hele concern één COR te hebben, maar willen bepaalde divisies van het concern wel samenwerken. Dan is het mogelijk om voor die groep samenhangende organisaties binnen het concern een groepsondernemingsraad (GOR) op te richten. Deze bestaat dan uit leden van de al bestaande (en in stand blijvende)  ondernemingsraden van de diverse organisaties.

Geen afzonderlijke vestigings-OR

Een GOR is niet hetzelfde als een gemeenschappelijke OR. Bij de gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging meer. In plaats daarvan kiezen de werknemers van alle vestigingen gezamenlijk de leden voor de gemeenschappelijke ondernemingsraad. Om deze structuur succesvol te maken, is het belangrijk dat de werknemers van de verschillende vestigingen grotendeels dezelfde belangen hebben of onder dezelfde dagelijkse leiding staan.

GEMEENSCHAPPELIJKE OR: gezamenlijke OR van diverse vestigingen binnen een concern zonder aparte OR per vestiging

GROEPS-OR: samenwerkingsverband van verschillende ondernemingsraden binnen (een deel van) het concern