Groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een bepaalde samenhang heeft. De losse ondernemingsraden per vestiging blijven gewoon bestaan. De leden van de GOR worden gekozen uit de leden van de betrokken ondernemingsraden. Het is slim om de verkiezingen voor de GOR vlak na de verkiezingen van de OR te houden. Als een lid van de GOR geen lid meer is van de OR, komt namelijk ook zijn GOR-lidmaatschap te vervallen. Er kan zowel sprake zijn van een centrale ondernemingsraad (COR) als een GOR. In dat geval heeft de GOR geen bevoegdheid over onderwerpen die COR behandelt.

 

Vraag en antwoord

Kan een COR-lid na einde OR-lidmaatschap COR-lid blijven?
Artikel 34 WOR gaat over de samenstelling van een centrale ondernemingsraad (COR). Uit de eerste zin van lid 1 blijkt dat een COR-lid ook OR-lid is. Lid 5 vermeldt duidelijk dat verlies van OR-lidmaatschap ook het einde van het COR- of GOR-werk (groepsondernemingsraad) betekent. De enig... Lees het hele antwoord