Bedrijven moeten inpandige rookruimtes in 2022 sluiten

Organisaties die er een rookruimte op nahouden, moeten zich erop voorbereiden dat deze moet worden gesloten. Dit moet uiterlijk in 2022 gebeurd zijn. De ministerraad heeft een voorstel van staatssecretaris Blokhuis hiervoor goedgekeurd.

12 december 2019 | Door redactie

Het bedrijfsleven moet uiterlijk in 2022 nog bestaande rookruimtes sluiten. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar. Nederland had een overeenkomst met de World Health Organization (WHO) ondertekend waarin stond dat tabaksgebruik bestreden moet worden. Volgens Art. 8 van dit verdrag moeten de ondertekenaars effectieve maatregelen nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in ‘indoor public places’. Nu had de uitspraak van de Hoge Raad betrekking op de situatie in de horeca, maar het voorstel van de staatssecretaris trekt dit door naar alle inpandige rookruimtes en dan vooral ook op kortere termijn dan eerder beoogd.

Sluiting een jaar naar voren 

In het Nationaal Preventieakkoord (tool) was namelijk al afgesproken dat in 2022 rookruimtes in (semi)overheidsgebouwen definitief dicht zouden gaan. Hieronder vallen niet alleen overheidsgebouwen, maar ook gebouwen in de zorg, het onderwijs en de cultuur- en sportsector. Die sluitingsdatum is nu een jaar naar voren gehaald. Uiterlijk in 2021 moeten daar inpandige rookruimtes op slot. Om te voorkomen dat het bedrijfsleven een uitzonderingspositie krijgt, zullen daar dus in 2022 de laatste sigaretten in rookruimtes gedoofd moeten worden.

Zes soorten maatregelen

De WHO adviseert zes soorten maatregelen tegen roken die hun effectiviteit inmiddels bewezen hebben. Het gaat om de volgende:

  • het bijhouden van cijfers rond roken en preventie;
  • bescherming tegen tabaksrook;
  • hulp bieden bij stoppen met roken;
  • voorlichting (tool) over de gevaren van roken;
  • reclame voor tabak verbieden;
  • het verhogen van de accijns op tabak.

Deze maatregelen staan ook wel bekend onder de naam MPOWER, van Monitoring, Protect, Offer help, Warn, Enforce en Raise taxes.