Wat als de preventiemedewerker ook bhv’er is?

Soms is de preventiemedewerker in een organisatie ook bedrijfshulpverlener (bhv’er). Hoewel er een duidelijk verschil is, houden beiden zich bezig met gezondheid en veiligheid op de werkplek. De een preventief en de ander reactief.

12 maart 2020 | Door redactie

De werkgever zal er vaak voor kiezen om het opzetten en begeleiden van het bhv-plan (tool) uit te besteden aan een deskundige werknemer. Dat zal een arboprofessional binnen de organisatie zijn, bijvoorbeeld de preventiemedewerker. De preventiemedewerker zal voor de bhv vooral op organiserend vlak actief zijn. Zo kan hij de scholing van de bhv’ers organiseren en zorgen dat de blusmiddelen en EHBO-doos jaarlijks gecontroleerd worden. Hoewel hij dan twee petten op heeft, kan de preventiemedewerker zelf ook de rol van bhv’er op zich nemen.

Verschil preventiemedewerker en bhv’er

Een preventiemedewerker is iets anders dan een bhv’er. De preventiemedewerker houdt zich bezig met preventief beleid voor gezond en veilig werken. Hiervoor hoeft hij niet altijd op de werkplek aanwezig te zijn. Hij kan best een dag thuiswerken bijvoorbeeld. Als hij er maar op toeziet dat de preventietaken worden uitgevoerd. De bhv’er komt in actie bij een calamiteit. Hij verleent eerste hulp, bestrijdt beginnende brand (infographic) en brengt mensen in veiligheid. De bhv’er moet wel altijd op de locatie aanwezig zijn.

Prioriteit preventiemedewerker bij de RI&E

Werkgevers zijn verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Daarnaast moet de werkgever van de Arbowet de bedrijfshulpverlening organiseren. De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke taken. Die moet hij kunnen uitvoeren en een eventuele dubbelfunctie mag hem daarin niet hinderen. Zo moet hij de RI&E (helpen) opstellen, net als het bijbehorende plan van aanpak. Na goedkeuring door werkgever en OR ziet hij erop toe dat de maatregelen uit het plan worden uitgevoerd.