Tips vergroten inzetbaarheid chronisch zieke werknemer

3 april 2018 | Door redactie

Een op de drie mensen heeft een chronische aandoening en werkt gewoon. Deze werknemers komen na verzuim terug op het werk, maar zijn door hun ziekte wel wisselend inzetbaar. Werkgevers moeten hier rekening mee houden bij hun verzuimbeleid.

Steeds meer werkgevers zullen te maken krijgen met werknemers met een chronische ziekte. Dat komt doordat werknemers langer moeten doorwerken en veel chronische ziekten zich op latere leeftijd openbaren of meer klachten geven. Ook zijn de behandelmethoden verbeterd. Ruim 20%  van werkenden heeft een chronische ziekte zoals astma, diabetes, kanker, nieraandoeningen en reuma. Deze werknemers vallen niet uit, maar keren na verzuim terug naar het werk. Door hun ziekte is hun arbeidsbelasting niet steeds hetzelfde. Daar moet de werkgever bij de verzuimbegeleiding (tools) rekening mee houden.

Werkgever en werknemer moeten contact houden

Werkgevers moeten contact houden met werknemers die vanwege een chronische ziekte afwezig zijn. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en OVAL geven hier tips voor. Vooral de re-integratie van werknemers met kanker kan grillig verlopen. Perioden van ziekteverzuim wisselen af met perioden van arbeidsgeschiktheid.  Regelmatig contact hebben, maakt het makkelijker om weer op het werk te verschijnen. Om de inzetbaarheid te vergroten, moeten werkgevers vragen wat een werknemer nodig heeft. Dat kan ook in overleg met de bedrijfsarts. De werkgever kan onder meer tijdelijk passende arbeid aanbieden en flexibele arbeidstijden.  Op de website Werk en chronisch ziek.nl staan meer tips voor werkgever en werknemer.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten