Re-integratie

Als een werknemer langer dan zes weken ziek is, gaat de Wet verbetering poortwachter (WVP) een rol spelen. Het doel van deze wet is zieke werknemers zo veel mogelijk te re-integreren in het arbeidsproces, zodat ze geen of minder uitkering hoeven aan te vragen. De eindverantwoordelijke voor de re-integratie is altijd de werkgever, die er verstandig aan doet om zich te laten ondersteunen door de bedrijfsarts. De basis voor de re-integratie is het plan van aanpak, dat werkgever en zieke werknemer samen opstellen. Hiervoor gebruiken ze het re-integratieadvies van de bedrijfsarts, waarin de arts heeft vastgesteld wat de ziekte of aandoening van de werknemer betekent voor het werk dat hij kan doen (zijn belastbaarheid). Als het na twee jaar niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, krijgt de werknemer mogelijk een WIA-uitkering.

Uitgelicht

Plan van aanpak voor re-integratie opstellen

Binnen acht weken na de eerste verzuimdag van een zieke werknemer moet een plan van aanpak zijn opgesteld. Daarin zet u afspraken...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om hem te laten terugkeren....

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Verzuimgegevens verwerken volgens de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. Werkgevers...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 31-07-2018

Wetgeving bij ziekte en re-integratie

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk...

E-learning
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-10-2017

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Omgang van HR-professionals met Europese privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 17-09-2019

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementatie van de wetgeving zorgde...

Veelgestelde vragen en antwoorden over werkhervatting

Re-integratie Publicatiedatum 29-07-2019

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer komt veel kijken. U moet een plan van aanpak opstellen, zo nodig passende werkzaamheden aanbieden en zorgen voor...

Infographics

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA Publicatiedatum 14-08-2019

Alle re-integratie-inspanningen ten spijt kan het toch gebeuren dat een werknemer na twintig maanden ziekte nog steeds niet in staat is om weer (volledig) te gaan werken....

E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
Videocollege
13 minuten
Publicatiedatum: 02-10-2017

Vraag en antwoord

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden. De persoon heeft uitdrukkelijke... Lees het hele antwoord