Werknemers in vaste dienst vaker psychisch moe van het werk dan flexwerkers

Het aantal werknemers dat zich ten minste één paar keer maand psychisch vermoeid voelt door het werk, lag in 2017 hoger (16%) dan in 2015 (13%). Flexwerkers blijken minder vaak psychische vermoeidheidsklachten door het werk te ervaren. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau door de Statistiek.

20 november 2018 | Door redactie

Vorig jaar waren meer werknemers psychisch vermoeid dan het jaar ervoor, zo meldt CBS op basis van cijfers uit onder meer de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Hoewel baanonzekerheid een oorzaak van stress kan zijn, meldden werknemers met een tijdelijk contract (14%) minder psychische vermoeidheid dan werknemers in vaste dienst (17%). In de groep flexwerkers zijn wel verschillen te zien; zo heeft een vijfde van de ondervraagde uitzendkrachten last van psychische klachten tegenover 9% van de oproep- en invalkrachten. Psychische vermoeidheid door het werk is een vorm van stress (tool), veroorzaakt door werkdruk. Het is vergelijkbaar met het hebben van burn-outklachten. 

Werkgever moet preventieve maatregelen treffen

De psychische klachten die het vaakst werden genoemd, zijn leeg voelen na een werkdag (30%), vermoeidheid bij het begin van de werkdag (20%) en emotioneel uitgeput voelen door het werk (15%). De helft van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Verzuim door een burn-out is vaak langdurig. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Om werkstress tegen te gaan, moet de werkgever preventieve maatregelen nemen. Hiervoor moet hij het risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De werkgever is hiertoe verplicht volgens artikel 3 van de Arbowet. 

Tool aanpak werkstress Inspectie SZW

Andere oorzaken van werkstress zijn seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten en werkdruk. Om werkgevers te helpen, heeft Inspectie SZW een tool ontwikkeld voor zelfinspectie op werkdruk en ongewenst gedrag. In de tool beantwoordt de werkgever een aantal vragen. Zo komt hij erachter of hij in de ogen van Inspectie SZW voldoet aan de wettelijke eisen om werkdruk te voorkomen. Uit de beantwoording volgen een aantal actiepunten. Deze kan de werkgever opnemen in de RI&E en de maatregelen in het bijbehorende plan van aanpak (tool).