Meer werkgevers pakken stress op het werk aan

14 november 2017 | Door redactie

Tijdens de Week van de Werkstress maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe cijfers bekend over de aanpak van werkstress. Het aandeel van werkgevers met beleid tegen werkstress is gestegen van 69% in 2014 naar 77% in 2016.

Steeds meer werkgevers voeren beleid tegen werkstress. Dat blijkt uit de factsheet van TNO (pdf) die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verspreidde in de Week van de Werkstress van 13 november tot en met 16 november 2017. Beleid tegen stress op het werk is nodig, want het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2016 op 30 dagen. Tien jaar geleden was dat nog 24 dagen per uitgevallen werknemer.

Beleid opstellen tegen werkstress met arbocatalogus

Één op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten en 44% van de werknemers  vindt dat de werkgever maatregelen moet nemen tegen werkstress. Verzuim door werkgerelateerde stress brengt hoge kosten met zich mee, omdat werknemers die uitvallen door psychische klachten gemiddeld een maand afwezig zijn. Beleid tegen werkstress kan uitval voorkomen. Organisaties uit branches met een arbocatalogus (tools) kunnen deze gebruiken om dit beleid op te stellen.

Verzuim door langdurige blootstelling door PSA

Werkstress is een gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen agressie en geweld, discriminatie (tool), (seksuele) intimidatie, pesten en werkdruk. Langdurige blootstelling aan PSA kan leiden tot verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Volgens artikel 3 van de Arbowet moet de werkgever beleid voeren tegen PSA. Hij moet de risico’s van PSA opnemen in de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en is daarnaast verplicht maatregelen te treffen om het risico weg te nemen of te beperken.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten