Voorlichtingscampagne over het nut van de arbeidsdeskundige

9 juni 2017 | Door redactie

Werknemers die niet meer in staat zijn om hun werk te doen zoals ze dat altijd deden, kunnen een beroep doen op de arbeidsdeskundige. Niet alle werkgevers zijn echter bekend met deze deskundige. Daarom start de beroepsvereniging een campagne.

Op 12 juni 2017 start de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) een campagne om werkgevers en werknemers duidelijk te maken wat de arbeidsdeskundige voor hen kan betekenen. Het thema van de campagne is: ‘Als het werk anders moet. De Arbeidsdeskundige werkt voor u’. Het blijkt dat het beroep arbeidsdeskundige bij veel mensen onbekend is of dat mensen denken dat deze alleen kan helpen bij ziekteverzuim en re-integratie. Daar moet verandering in komen, vindt de beroepsgroep, want de arbeidsdeskundige kan ook preventief ingezet worden.

Arbeidsdeskundige kijkt naar belasting en belastbaarheid

De arbeidsdeskundige is er voor mensen die door verschillende oorzaken niet (meer) in staat zijn hun werkzaamheden op dezelfde manier te blijven doen. Dat kan zijn door een arbeidsongeval of een lichamelijke of psychische ziekte. De arbeidsdeskundige kijkt dan samen met de werknemer en werkgever naar de psychosociale arbeidsbelasting (tools),  de fysieke arbeidsbelasting (tool) en de belastbaarheid. Hij brengt in kaart welke werkzaamheden nog wel kunnen en welke niet. Door passende arbeid aan te bieden, kunnen werknemers langer deelnemen aan het arbeidsproces.

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Een arbeidsdeskundige kan ook preventief worden ingeschakeld; door de vergrijzing en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd moeten werknemers langer doorwerken. Soms zijn daarvoor aanpassingen van de arbeid nodig. Als werkgevers daar op tijd mee beginnen, kunnen zij de duurzame inzetbaarheid van werknemers  vergroten.

Op de website van de campagne ‘Als het werk anders moet’ staan diverse cases die laten zien waarvoor een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld. 

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten