Rol van de OR bij reorganisatie en doorstart

29 augustus 2016 | Door redactie

Na DA, Perry Sport en Scapino valt nu ook McGregor onder organisaties die een spraakmakende doorstart maken. 377 van de 800 werknemers krijgen een nieuw dienstverband bij opvolger Doniger. Opvallend is dat een dienstverband van meer dan zeven jaar een afvalcriterium is. Tijd om naar de wet en de rol van de OR te kijken.

Uit een stroomschema (pdf) van de SER blijkt dat de OR adviesrecht heeft bij een doorstart. Toch oordeelde de Ondernemingskamer (OK) recent het tegenovergestelde en bepaalde dat een curator van een failliete organisatie die een doorstart wilde maken geen advies hoefde te vragen aan de OR. Duidelijk is dat theorie en praktijk niet altijd aansluiten. Een OR doet er daarom goed aan om zich vroegtijdig te betrekken bij reorganisatieplannen en kan daarmee werken richting een adviesverzoek. Is onduidelijk of het adviesrecht geldt, dan kan de OK uitspraak doen. In elk geval kan de OR ongevraagd adviseren op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR).

Werkgever moet afspiegelingsbeginsel toepassen

Interessant aan de zaak bij McGregor is dat werknemers die langer dan zeven jaar in dienst zijn er als eerste uit moeten. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet een werkgever het afspiegelingsbeginsel toepassen. Dat houdt onder andere in dat werknemers die de laan uitvliegen, verspreid zijn over verschillende leeftijdsgroepen. Het criterium van McGregor lijkt buiten de regels van het afspiegelingsbeginsel te vallen. De OR kan hierop toezien, maar of ze dit kan meenemen in een adviesaanvraag is dus onduidelijk.

Leeftijdsdiscriminatie: oudere werknemers zijn duurder

In het geval van McGregor is de vraag of er indirect sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Anciënniteit – de duur van de periode waarin een werknemer is verbonden aan een organisatie – is niet hetzelfde als leeftijd, maar dit selectiecriterium toepassen kan wel op leeftijdsdiscriminatie neerkomen. Oudere werknemers zijn duurder: ze mogen bij een doorstart namelijk niet opnieuw een tijdelijk contract krijgen en de werkgever moet eventueel een hogere ontslagvergoeding betalen. De politiek mengt zich in deze zaak en duidelijk is dat het faillissement van McGregor mee gaat spelen bij de herziening van de faillissementswetgeving

Grotere rol voor OR bij faillissement