Een onbelaste kilometervergoeding van € 0,13?

23 januari 2012 | Door redactie

Een verlaging van de onbelaste kilometervergoeding blijkt als mogelijke oplossing te zijn geopperd om het aantal files terug te dringen. Staatssecretaris Weekers van Financiën liet onlangs weten dat er tijdens overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekeken is of files bestreden kunnen worden via fiscale maatregelen. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van een verlaging van de kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,13.

Momenteel kunt u uw werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Dit bedrag geldt als werknemers met de auto naar het werk komen, maar ook als zij met het openbaar vervoer of op de fiets komen. Het ministerie van Financiën onderzoekt nu echter de mogelijkheid om een verlaging van de kilometervergoeding door te voeren. Mocht dit idee werkelijkheid worden, dan kunt u besluiten de huidige kilometervergoeding gewoon in stand te houden. U kunt dan voor elke werknemer de € 0,06 per kilometer als loon in natura aanmerken. Maar u kunt ook zelf de belasting over de zes cent betalen of deze in de vrije ruimte van de werkkostenregeling laten vallen. Hoeveel dit u of de werknemer precies zou gaan kosten, is nog niet duidelijk.

Eerder onderwerp van gesprek geweest

Het is overigens niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt over een aanpassing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Zo is eerder gekeken naar het afschaffen van een onbelaste reisvergoeding voor het woon-werkverkeer. Woon-werkverkeer valt echter onder de zakelijke kilometers. Een dergelijke maatregel zou dus extra administratie met zich meebrengen, waardoor het idee afketste. In 2008 werd ook al gekeken naar het invoeren van een onbelaste kilometervergoeding van € 0,12 voor zakelijke kilometers om het gebruik van de auto minder aantrekkelijk te maken. Dit idee is nu eigenlijk dus weer op tafel gelegd.