Beleidsregel arbocatalogi aangepast

13 december 2016 | Door redactie

Minister Asscher van SZW heeft een wijziging van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 bekendgemaakt. Er zijn een aantal deelcatalogi toegevoegd en ook individuele bedrijven kunnen nu getoetst en opgenomen worden in de Beleidsregel.

In de Beleidsregel arbocatalogi 2010 staan arbocatalogi die door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn getoetst en dus goed bevonden zijn om te gebruiken voor het maken van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) (tool). Normaal gesproken zijn dat alleen arbocatalogi die een algemene strekking hebben. Dat wil zeggen dat ze bruikbaar zijn voor alle organisaties binnen een gehele sector of branche. Daar wordt door de wijziging van afgeweken. Voortaan worden ook arbocatalogi die geldig zijn voor individuele organisatie getoetst en opgenomen. Als voorbeeld worden de catalogi van defensie en politie genoemd.

Ondernemingsraad betrekken bij arbocatalogus

Hoewel defensie en politie strikt genomen dezelfde werkgever hebben (de overheid), zijn beide organisaties zo verschillend dat het niet mogelijk is om te werken met dezelfde arbocatalogus. Doorgaans is het niet te doen om de arbocatalogi van individuele organisaties te toetsen, maar omdat die van defensie en politie ook nog eens van toepassing zijn op grote groepen werknemers en landelijk gelden, zijn deze wel  afzonderlijk getoetst en opgenomen. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemers via hun ondernemingsraad (OR) nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming (tool) van de arbocatalogus.

Drie nieuwe arbocatalogi toegevoegd

Verder houdt de wijziging van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 in dat er drie arbocatalogi zijn toegevoegd, die voor defensie, houthandel en waterbedrijven. Deze catalogi zijn door Inspectie SZW getoetst en voldoen daarmee voor de daarin vermelde risico’s. Daarnaast zijn er 33 aanvullingen gedaan voor sectoren en branches waar al een arbocatalogus bestaat. Van vier catalogi is de looptijd aangepast. Die vindt u in de  officiële bekendmaking