Maatregelen om taalachterstand weg te werken

2 februari 2016 | Door redactie

Vóór 15 februari 2016 kunnen werkgevers nog een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Taal voor Werknemers. Beheersen werknemers het Nederlands onvoldoende, dan leidt dat mogelijk tot veiligheidsproblemen en verminderde doorgroeimogelijkheden. Ook het Taalakkoord moet ervoor zorgen dat de taalachterstand op de werkvloer wordt weggewerkt.

Om de taalvaardigheid van de werknemers te verbeteren, kunnen werkgevers gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers. Tot 15 februari 2016 is het nog mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen. Werkgevers krijgen dan een financiële bijdrage als zij hun werknemers beter willen leren lezen en schrijven. De werkgeversbijdrage is minstens € 3.600 en ten minste een derde van het totaalbedrag. Omdat een taaltraject maximaal € 1.800 inclusief BTW mag kosten, heeft deelname aan de regeling pas zin als de werkgever trajecten voor meerdere werknemers op het oog heeft. In een document met veel gestelde vragen (pdf) vindt u voorbeeldberekeningen.

Tips om de taalvaardigheid te verbeteren

Werkgevers die het Taalakkoord ondertekenen, spannen zich in om de taalvaardigheid van hun werknemers te verbeteren. Het Taalakkoord werd begin 2015 gelanceerd en ondertussen hebben meer dan zestig organisaties het akkoord ondertekend. Om de taalvaardigheid te verbeteren kunnen werkgevers gebruikmaken van het Stappenplan Nederlands op de werkvloer (pdf), Hoe kunnen collega’s helpen met het leren van Nederlands? (pdf) en  Financiering Nederlands op de werkvloer (pdf).

Veiligheidsproblemen door taalgebrek

Nederland telt meer dan 700.000 werknemers die problemen hebben met communicatie in het Nederlands. Het is dus belangrijk voor de veiligheid op de werkvloer dat werknemers de Nederlandse taal voldoende beheersen. Anders levert het lezen van veiligheidsinstructies mogelijk problemen op. Een betere kennis van de taal verbetert niet alleen de veiligheid; het  helpt ook om het werkplezier en de doorgroeimogelijkheden te verhogen. Verder leidt het tot minder verzuim en betere communicatie.