Nieuwe NEN-norm veiligheidskleuren en -tekens

16 maart 2015 | Door redactie

De NEN-norm voor veiligheidskleuren en -tekens om ongevallen te voorkomen en brand te bestrijden, is herzien. In de vernieuwde versie wordt nu ook verwezen naar de internationale norm (NEN-ISO) voor veiligheidskleuren en -tekens. Houd deze nieuwe versie eens naast uw arbobeleid.

NEN 3011:2015 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en veiligheidstekens voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. Door het aanpassen van deze norm komen de richtlijnen nu meer in lijn te liggen met de Europese en internationale norm voor veiligheidskleuren en –tekens.

Plan van aanpak uit de RI&E aanpassen op nieuwe NEN-norm

Voor het in kaart brengen van de arborisico’s is de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een belangrijk instrument. In het bijbehorende plan van aanpak staan maatregelen die uw organisatie neemt om de risico’s te beperken. De kans is groot dat daarin wordt verwezen naar de toepassing van NEN-normen. Kijk of de herziening van NEN-3011:2015 om een update van uw RI&E vraagt. Het is ook interessant om te kijken wat deze NEN-norm sowieso voor uw arbobeleid kan betekenen.

NEN-norm aangepast aan internationale normen

De nieuwe NEN-norm vervangt de versie uit 2004. Daarmee zijn ook de strijdigheden uit NEN 3011:2004 vervangen of er wordt een verwijzing gemaakt naar de internationale norm voor ‘Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens’: NEN-EN-ISO 7010. NEN 3011 bevat dus alleen de symbolen die in Nederland worden gebruikt en (nog) niet in de internationale norm zijn opgenomen. Ook vervangt de nieuwe norm de correctiebladen uit 2004 en de NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’.

‘Internationale’ aanvulling op NEN-3011:2015

Voorlopig wordt de NEN-EN-ISO 7010 nog aangevuld met internationale veiligheidstekens. Houd de aanvullingsbladen dus goed in de gaten, want zodra die op Europees niveau zijn geaccepteerd, gelden ze ook in Nederland.