Samenwerken met de VGWM-commissie

15 augustus 2013 | Door redactie

Als arboprofessional kunt u bij de uitvoering van het arbobeleid niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De OR kan een vaste commissie instellen die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden, namelijk de VGWM-commissie. Om uw werk goed uit te kunnen voeren, is een goede samenwerking met deze commissie van groot belang.

VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Deze overkoepelende term heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. De VGWM-commissie houdt zich onder andere bezig met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het bespreken van de verzuimcijfers en het onderhouden van contact met de Inspectie SZW. Omdat u als arboprofessional verantwoordelijk bent voor het arbobeleid, kunt u samen met deze commissie optrekken om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden.

Spreek gezamenlijke doelen af met de commissie

Om effectief te kunnen samenwerken, kunt u bijvoorbeeld een aantal werkafspraken maken met de VGWM-commissie. Spreek bijvoorbeeld af wat uw gezamenlijke doelen zijn. Denk aan het verlagen van het ziekteverzuim, het uitvoeren van het preventief medisch onderzoek en het opstellen van de RI&E. Ook kunt u afspraken maken over hoe en wanneer u overleg met elkaar voert en op welke manier u informatie uitwisselt. Het structureel inplannen van werkoverleg – bijvoorbeeld één keer per maand – zorgt voor veel duidelijkheid en betrokkenheid.

Van VGWM-commissie naar arbocommissie

Soms geeft de ondernemingsraad de VGWM-commissie een andere naam, bijvoorbeeld arbocommissie. Dat komt doordat het begrip welzijn verouderd is. Steeds vaker gaat het om het bredere begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA).