Test de arbeidsrisico’s in uw kantoor!

18 mei 2015 | Door redactie

Misschien lijkt kantoorwerk op het eerste gezicht niet zo risicovol. Toch zijn er wel degelijk arbeidsrisico’s in een kantooromgeving. Uw organisatie is wettelijk verplicht om ook deze risico’s in kaart te brengen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een middel dat u hierbij kan helpen, is de Kantoren RI&E van Steunpunt RI&E.

Kantoormedewerkers zullen weliswaar niet zo snel van een ladder vallen of een vallend voorwerp op hun hoofd krijgen, maar uitgesloten van arbeidsrisico’s zijn deze werknemers zeker niet. Zo kan langdurig computerwerk tot fysieke klachten leiden en ligt psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de loer. PSA is verantwoordelijk voor een groot deel van het arbeidsgerelateerde ziekteverzuim. De overheid wil dan ook niet voor niets dat u de arbeidsrisico’s in kaart brengt en deze tegengaat.

Maak gebruik van de gratis Kantoren-RI&E

Het inventariseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s behoort u in de RI&E te doen. Steunpunt RI&E – dat onder de Stichting van de Arbeid (StvdA) valt en mede door subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot stand is gekomen – heeft diverse digitale instrumenten beschikbaar gesteld die u bij de RI&E kunnen helpen. Sinds kort heeft het Steunpunt RI&E ook een gratis tool specifiek voor de RI&E in een kantooromgeving.
De Kantoren-RI&E is handig voor organisaties die kantoorwerk verrichten, die geen gebruik kunnen maken van een branche-specifieke tool en voor wie de tool Algemene MKB-RI&E te uitgebreid is.

De Kantoren-RI&E heeft geen toetsingsvrijstelling

Let wel op, het Steunpunt RI&E waarschuwt dat de Kantoren-RI&E (nog) niet erkend is. Daarom zijn ook organisaties met maximaal 25 werknemers verplicht om hun RI&E en bijbehorende plan van aanpak op basis van de Kantoren-RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienstverlener of arbokerndeskundige. Voor organisaties met meer dan 25 werknemers is zo’n toetsing altijd verplicht.