Tool verschaft inzicht in kosten en baten RI&E

8 juni 2017 | Door redactie

Door het opstellen van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) kan een werkgever voor kosten komen te staan. Een tool van Steunpunt RI&E maakt inzichtelijk dat een RI&E de werkgever ook geld kan besparen.

Zo kost het opstellen van een RI&E (tool) en bijbehorend plan van aanpak (tool) door de preventiemedewerker tijd en is een mogelijke uitkomst dat de werkgever bepaalde zaken moet laten aanpassen om de werkvloer veiliger te maken. Daar staat tegenover dat een RI&E minder ziekteverzuim tot gevolg kan hebben en dat een organisatie niet meer het risico loopt op een boete van Inspectie SZW. De tool is opgesteld naar aanleiding van het thema van de Week van de RI&E 2017: De RI&E als onderdeel van zakelijk succes.

RI&E kan een werkgever veel opleveren

De Week van de RI&E vindt plaats van 12 tot en met 16 juni 2017. Dit jaar ligt de nadruk op de mogelijkheden van de RI&E voor de ondernemer. Bij werkgevers leeft namelijk het idee dat het opstellen van een RI&E alleen maar tot hoge kosten leidt, terwijl het hen juist ook veel kan opleveren. Uit onderzoek van de International Social Security Association blijkt dat elke geïnvesteerde euro in veilig en gezond werken gemiddeld € 2,20 oplevert. Een organisatie doet er goed aan de werknemers te betrekken bij het opstellen van de RI&E, dat vergroot het draagvlak en werkt veiligheid op de werkvloer in de hand.