Zelfscan veilig gedrag op de werkvloer

18 april 2017 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe zelfscan ontwikkeld om veilig gedrag te bevorderen. Hierdoor moeten werknemers en leidinggevenden inzicht krijgen in de gevolgen van hun gedrag en moet de veiligheid op de werkvloer toenemen.

In het kader van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken lanceerde het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de nieuwe Scan Veilig Gedrag. Met deze scan kunnen werknemers en leidinggevenden hun eigen gedrag op de werkvloer onder de loep nemen. Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te garanderen zijn regels en voorschriften alleen niet genoeg. Werknemers en leidinggevenden moeten vooral weten waaróm ze regels en voorschriften moeten opvolgen. Dat zorgt ervoor dat het veiligheidsbewustzijn toeneemt. 

Veiligheid op de werkvloer verbeteren

In de Scan Veilig Gedrag komen deze vragen aan bod en wordt duidelijk hoe veilig gedrag op de werkvloer is georganiseerd en wat daar beter kan. De zelfscan is geschikt voor organisaties die de veiligheid op de werkvloer nog meer willen verbeteren. Het is de bedoeling dat zowel leidinggevende als medewerkers de scan invullen en dat er van beide groepen minimaal drie personen meedoen. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten wordt een feedbackrapport opgesteld met de resultaten en concrete tips en adviezen om de veiligheid verder te verbeteren.