Wat houdt de toetsing van de RI&E in?

15 september 2020

Wij hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld die we moeten laten toetsen. Wat houdt de toetsing van de RI&E in en waar moeten we rekening mee houden?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt in de regel beoordeeld tijdens een bedrijfsbezoek. Bij een toetsing (infographic) door een arbodienst is een bedrijfsbezoek verplicht, maar bij toetsing door een zelfstandige arbodeskundige niet.

Vooraf

U stuurt vooraf de RI&E en het plan van aanpak toe. Vervolgens beoordeelt de arbodienst of de zelfstandige arbodeskundige of de RI&E volledig en betrouwbaar is. En of actuele inzichten op het terrein van arbeidsomstandigheden zijn gebruikt.

Advies

Na de toetsing brengt de arbodienst of de zelfstandige arbodeskundige een advies uit aan de werkgever (artikel 2.1. Arbeidsomstandighedenregeling). 

In het advies staat hoe eventuele tekortkomingen in de RI&E kunnen worden verholpen. Ook staat erin wat de prioriteiten zijn en de volgorde waarin maatregelen genomen moeten worden.

Advies niet verplicht opvolgen

De werkgever is niet verplicht het advies op te volgen, maar vanwege het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de rol van de Inspectie SZW zal de werkgever wel overtuigend uit moeten kunnen leggen waarom hij het advies niet opvolgt.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.