Wie moet de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen?

15 september 2020

Binnen onze organisatie hebben we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld die we nu moeten laten toetsen. Wie kunnen we voor de toetsing inschakelen?

Voor de toetsing (infographic) van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet uw organisatie een gecertificeerde arbodienst of deskundige inschakelen.

De vangnetregeling

Werkgevers die een dienstverleningsovereenkomst met een gecertificeerde arbodienst hebben of sluiten, laten hun RI&E toetsen door die arbodienst. Dit wordt de Vangnetregeling genoemd. 

Uw organisatie heeft een dienstverleningsovereenkomst

Als uw organisatie een dienstverleningsovereenkomst heeft met een gecertificeerde arbodienst dan zal die arbodienst de toetsing doen. 

Uw organisatie heeft geen dienstverleningsovereenkomst

Als uw organisatie geen dienstverleningsovereenkomst heeft met een gecertificeerde arbodienst, dan kan die alsnog afgesloten worden. Op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) vindt u een lijst met gecertificeerde arbodiensten.

De maatwerkregeling

Werkgevers die geen dienstverleningsovereenkomst met een gecertificeerde arbodienst hebben, en deze ook niet willen, kunnen de toetsing laten doen door een gecertificeerde/BIG-geregistreerde kerndeskundige. Dit wordt de maatwerkregeling genoemd.

Uw organisatie wil geen dienstverleningsovereenkomst met een gecertificeerde arbodienst

U bent in principe verplicht een gecertificeerde arbodienst in te schakelen. Hierop bestaan slechts 2 uitzonderingen:

  • In de cao is afgesproken dat gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde maatwerkregeling.
  • Met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van uw organisatie is schriftelijk afgesproken dat gebruik wordt gemaakt van de maatwerkregeling.

Uw organisatie kan dan een gecertificeerde/BIG-geregistreerde kerndeskundige inschakelen. Zelfstandig gecertificeerde deskundigen staan geregistreerd in het register van Hobéon SKO (Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige) en in het BIG-register (bedrijfsarts).Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.