Standard Business Reporting (SBR)

Sinds 2017 is het voor iedere organisatie verplicht om gegevens uit de financiële administratie via Standard Business Reporting (SBR) over te dragen aan de zogenoemde uitvragende partijen. Uitvragende partijen zijn organisaties als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bank. De techniek waarmee gegevensoverdracht bij SBR plaatsvindt is XBRL. Dit is een gegevensbestand in XML-programmeertaal waarin definities en controles zijn opgenomen over de informatie die u moet opnemen en versturen.  Deze definities worden taxonomieën genoemd. Het Referentie grootboekschema (RGS) moet ervoor zorgen dat een koppeling tot stand gebracht kan worden met de boekhouding. Voor iedere standaard-grootboekrekening zijn er binnen het RGS definities die aansluiten bij de taxonomieën. 

 

Verdiepingsartikelen

Juist invullen van de KvK online service

Kamer van Koophandel 3 minuten | 31-07-2019

Micro-, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening en de bijbehorende jaarstukken digitaal deponeren bij het...

Het Referentie grootboekschema bezien na zes jaar

Boekhouden 5 minuten | 29-03-2019

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding moet vereenvo...

Infographics

Hoe werkt Standard Business Reporting?

Standard Business Reporting (SBR) Publicatiedatum 12-08-2019

Ondernemingen die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business...

Vraag en antwoord

Wat is XBRL-taxonomie?
XBRL staat voor Extensible Business Reporting Language. Het beheer van de XBRL-standaard is belegd bij een nonprofitorganisatie, XBRL International. Voor het beheer van de XBRL-standaard is een compliancestructuur opgezet, die er voor zorgt dat de standaard zich continu ontwikkelt op basis... Lees het hele antwoord