Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding van studenten?

De stagevergoedingen die hbo- of WO-studenten ontvangen, zijn in 2019 niet verder gestegen. Dit was de jaren daarvoor wel het geval.

13 augustus 2020 | Door redactie

Het carrièrenetwerk Magnet.me deed voor het vierde jaar op rij onderzoek naar de ontwikkeling van stagevergoedingen voor hbo- en wo-studenten. De voorgaande jaren was steeds over de hele linie een duidelijke stijging zichtbaar, die te maken had met krapte op de arbeidsmarkt van (onder meer) stagiairs. In 2019 zijn de gemiddelde vergoedingen per branche echter vrijwel hetzelfde gebleven als in 2018. Uit onderzoek bij 1.939 stageplaatsen blijkt dat de verschillen tussen verschillende opleidingsniveaus goed zichtbaar zijn. Zo ligt de gemiddelde stagevergoeding van een hbo-student tussen de € 200 en € 350. Universitaire studenten krijgen gemiddeld een stagevergoeding van tussen de € 250 en € 450. Stagevergoedingen kunnen vooral tussen verschillende branches enorm uiteenlopen. Zo betaalt een stage in de advocatuur het best, met een gemiddelde maandelijkse stagevergoeding van € 699. De overheid staat met een gemiddelde vergoeding van € 595 op een tweede plek, gevolgd door het vastgoed met een gemiddelde vergoeding van € 558 per maand.

Stagevergoeding niet wettelijk verplicht

Het is wettelijk gezien niet verplicht om een stagevergoeding aan een student te betalen. Wel kunnen er in de cao of het personeelsreglement afspraken zijn gemaakt over een vergoeding. In dat geval moet de werkgever die afspraken uiteraard nakomen.

Fictieve of echte dienstbetrekking?

Betaalt de werkgever een stagevergoeding, dan heeft de stagiair een fictieve dienstbetrekking. De werkgever moet dan loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet afdragen. Maar hij hoeft geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De stagiair is wel verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong. Geeft de werkgever de stagiair een reële beloning – minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon – dan is er sprake van een echte dienstbetrekking. De werkgever moet de premies werknemersverzekeringen in dat geval wel afdragen en de stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.

Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.

Bijlagen bij dit bericht