Stagiairs

Een stagiair is een leerling of student die een bepaalde periode meewerkt in uw organisatie, bijvoorbeeld om ervaring op te doen op de werkvloer of om kennis te maken met een bepaald beroep. U kunt een stagiair een bescheiden salaris of een onkostenvergoeding geven, maar dit is niet verplicht. De meeste stagiairs zijn niet in dienstbetrekking bij de onderneming. Er is alleen sprake van een 'echte' dienstbetrekking als de stagiair een reële beloning krijgt, zoals het minimum(jeugd)loon. In dat geval zijn ook de gewone regels voor de loonheffingen op de stagiair van toepassing. 

Uitgelicht

Loonheffingen berekenen over stagevergoeding?

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Komt een student of scholier stage lopen bij uw organisatie, dan hangt...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 06-09-2019

Stageovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk dat u een stagiair kennis laat maken met uw bedrijf. Het mes snijdt immers aan twee kanten. De stagiair...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Is een stagevergoeding loon of onkostenvergoeding?

Hoe moeten we een vergoeding aan stagiairs van € 400 per maand verwerken voor de loonheffingen, als belast loon of onbelaste onkostenvergoeding?

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Aan de slag met de stagiair

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 09-01-2020

 

Toolboxen

Correct werken met stagiairs in 7 stappen

Stagiairs Publicatiedatum 27-08-2020

Een stage, leerwerkplek of werkervaringsplaats is niet hetzelfde als een gewone baan. Er gelden veel speciale regels voor stagiairs en jonge leerlingen. Wat komt er allemaal...

Tools

Verdiepingsartikelen

De verwerking van stagiairs in uw onderneming voor de loonheffingen

Stagiairs 5 minuten | 12-08-2020

Aangezien binnenkort de scholen weer van start gaan, kan het ook zijn dat er dan weer leerlingen of studenten bij uw organisatie komen meedr...

Hoe zorgt u voor binding van stagiairs aan uw organisatie?

Stagiairs 5 minuten | 04-08-2020

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzende beroepsbevolking maken het steeds lastiger om jong talent te boeien en binden. De ko...

De werkervaringsplek: ‘stage’ of arbeidsovereenkomst?

Stagiairs 5 minuten | 03-08-2020

De werkervaringsplek lijkt sterk in opkomst. Onder andere als gevolg van de krappe arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden schieten vacatures v...

Infographics

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs Publicatiedatum 09-01-2020

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Arbeidskrachten met bijzondere positie

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen een organisatie kunnen verschillende soorten arbeidskrachten werken. De meest voorkomende variant is de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2017

Vraag en antwoord

De toetsingsvrijstelling RI&E: welke medewerkers tellen mee?
Een organisatie hoeft de RI&E niet te laten toetsen (infographic) als bij het bedrijf maximaal 25 werknemers werken, van een erkend branchespecifiek RI&E-instrument gebruik wordt gemaakt en de organisatie tot die branche behoort. Voor het vaststellen van het aantal medewerkers... Lees het hele antwoord