Vrijwilligersvergoeding mogelijk voor stagiair?

14 december 2020

Wij zijn een onderwijsinstelling en hebben ook stagiairs die voor hun opleiding bij ons stage lopen. Kunnen wij de stagiairs financieel belonen door het geven van een belastingvrije vrijwilligersvergoeding? 

Van een vrijwilliger die in aanmerking kan komen voor de vrijwilligersregeling is alleen sprake als iemand niet bij wijze van een beroep arbeid verricht voor een ANBI (algemeen nut beogende instelling), een sportorganisatie of een lichaam dat niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. Als hier niet aan wordt voldaan, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. 

Ervaring opdoen voor een beroep

De stagiairs lopen in uw organisatie stage om ervaring op te doen voor een beroep. De vrijwilligersregeling is hiervoor niet geschreven, dus daarvan kunt u geen gebruik maken.