Voorbeeld studiekostenbeding

Overeenkomst

MS Word 57.88 kb

12-08-2019

Download deze tool
Uw organisatie staat en valt met de kennis en vaardigheden van de werknemers. Daarom bent u vast bereid te investeren in opleidingen, cursussen en trainingen voor het personeel. Het zou jammer zijn als deze investeringen voor niets zijn, omdat werknemers er met de pet naar gooien of halverwege stoppen en elders gaan werken. U kunt heldere afspraken maken over terugbetaling van kosten met een studiekostenbeding. Hier vindt u een klant-en-klaar beding over studiekosten en hoeft u alleen nog maar in te vullen.


Meer informatie over het opstellen van goede bedingen voor de arbeidscontract vindt u in de toolbox Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.