Voorschot subsidie praktijkleren nu aan te vragen

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli een definitieve aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Daarnaast kunnen organisaties vanaf 2 juni onder bepaalde voorwaarden een voorschot aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt tot 16 september.

2 juni 2020 | Door redactie

De subsidieregeling praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor organisaties die een leerling of student begeleiden via een praktijk- of werkleerplaats. De voorwaarden van de subsidieregeling verschillen per onderwijscategorie. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidieaanvraag vindt achteraf plaats, na afloop van het schooljaar. Het aanvraagtijdvak voor schooljaar 2019-2020 loopt van 1 juli 2020 (09:00 uur) tot en met 16 september 2020 (17:00 uur). Organisaties die een praktijkleerplaats in het mbo hebben gerealiseerd, kunnen vanaf vandaag een aanvraag voor een voorschot op de definitieve subsidie indienen.

Voorschot niet voor andere onderwijscategorieën

Omdat het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet wil komen voor al gemaakte begeleidingskosten, kunnen organisaties een voorschot aanvragen voor een praktijkleerplaats in het mbo, voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft. Voorwaarde is dat de werkgever begeleiding heeft gegeven van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020. Het loket voor het aanvragen van een voorschot is open van 2 juni 2020 (9:00 uur) tot en 30 juni 2020 (17:00 uur). Organisaties die een voorschot hebben aangevraagd, zijn wel verplicht om uiterlijk 16 september alsnog een definitieve subsidieaanvraag in te dienen. Het voorschot is alleen beschikbaar voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de andere onderwijscategorieën.

Bedrijfssluiting door corona niet in mindering op subsidie

De hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van de duur van de begeleiding. Door de invoering van de coronamaatregelen kregen bepaalde organisaties echter te maken met een gedwongen bedrijfssluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De RVO brengt de weken waarin werkgevers de bbl-student niet konden begeleiden vanwege een gedwongen bedrijfssluiting tot en met 19 mei, niet in mindering op het subsidiebedrag. Dit geldt ook voor organisaties die niet gedwongen sloten, maar hun werkzaamheden niet konden verrichten omdat dit volgens de RIVM-richtlijnen niet verantwoord was.