Vrijstelling voor erven en schenken onderneming opgehoogd

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan in 2018. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is namelijk licht opgeschroefd.

3 januari 2019 | Door redactie

De BOF (tool) helpt opvolgers binnen de familie met een belastingvrijstelling als deze een onderneming erven of geschonken krijgen. Het onderneemt namelijk niet echt lekker als je meteen bij de start al een fikse aanslag voor de kiezen krijgt. Nu beide Kamers hebben ingestemd met de belastingplannen van het kabinet, zijn de tarieven voor 2019 definitief vastgesteld. Het grensbedrag voor deze vrijstelling in de Successiewet is dit jaar € 1.084.851, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. In 2018 was dat nog € 1.071.987.

Vrijstelling belasting tot ruim € 1 miljoen

Kinderen die (aandelen in) een onderneming geschonken krijgen of erven betalen tot het grensbedrag helemaal geen schenk- of erfbelasting.
Boven de grens van € 1.084.851 geldt nog een vrijstelling van 83%. Met een tarief van 20% erfbelasting is het effectieve tarief daarmee dus 3,4%. Al met al maakt de BOF de bedrijfsoverdracht een stuk aantrekkelijker. Ook in vergelijking met andere landen springt Nederland er best gunstig uit met deze vrijstelling.

Voorwaarden om BOF te mogen gebruiken

De BOF kent wel een aantal voorwaarden (tool). Zo moet een opvolger die een onderneming geschonken krijgt, die minstens vijf jaar voortzetten. Ook moet de schenker tenminste vijf jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming. Als de onderneming in de erfenis zit, is die termijn één jaar.
Verder moet het gaan om een ‘materiële onderneming’. De activiteiten moeten dus wel wat voorstellen. Volgens jurisprudentie wil dat zeggen dat de onderneming meer moet doen dan ‘normaal vermogensbeheer’. Maar nog steeds wordt er in de rechtszaal regelmatig gesteggeld over deze voorwaarde, met name bij vastgoed-bv’s. Wel heeft de Hoge Raad onlangs bepaald dat de opvolger die voldoet aan de voorwaarden van de BOF en vastgoed geschonken krijgt, daarover géén overdrachtsbelasting hoeft af te tikken.