Nieuwe arboregels voor thuiswerken

6 oktober 2011 | Door redactie

De huidige arboregels voor thuiswerken moeten beter aansluiten op de praktijk. Thuiswerken is de afgelopen jaren steeds meer in trek bij werknemers. De Arbowet is daar alleen nog niet helemaal op voorbereid. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer.

Onder de huidige wetgeving is het belangrijk dat uw onderneming voldoet aan de zogenoemde zorgplicht. Uw onderneming moet de werknemers schriftelijk op de hoogte stellen van de regels omtrent het thuiswerken. Onderdeel van de zorgplicht houdt ook in dat uw onderneming moet zorgen voor een goede werkplek van de werknemer. Er is sprake van een goede werkplek als de werknemer thuis een goede stoel, tafel en verlichting heeft. Mochten werknemers beeldschermen en computers nodig hebben voor het werk, dan gelden dezelfde vereisten als voor de inrichting op kantoor.

Arbowet niet op voorbereid

Tegenwoordig is thuiswerken steeds meer in trek. Door de komst van communicatiemiddelen zoals een laptop en een iPad is het ook steeds makkelijker voor een werknemer om thuis te werken. Daarnaast kunnen de werknemers via internet ook steeds makkelijker op het netwerk van de onderneming. Het gevolg is wel dat werknemers niet per se achter hun bureau hoeven te zitten om te werken. De huidige Arbowet is hier nog niet op voorbereid. De minister wil nu de regels voor thuiswerken minder strikt maken, zodat thuiswerken daar beter in geregeld is. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze wijzigingen er precies uit gaan zien.