Thuiswerkers melden zich minder vaak ziek

27 augustus 2012 | Door redactie

Door meer thuis te werken zijn werknemers minder ziek. Dit blijkt uit een publicatie van onder andere CBS en TNO. Vooral het ziekteverzuim onder arbeidsgehandicapten daalt als zij regelmatig thuiswerken. Ook willen arbeidsgehandicapten meer uren per week werken als ze een deel thuis kunnen werken.

Uit het onderzoek ‘Belemmerd aan het werk’ (pdf) van CBS, TNO, UWV Kenniscentrum en SCP blijkt dat tussen 2007 en 2010 het aandeel thuis- en telewerkers van alle werknemers toegenomen is van 12% tot 15%. In 2010 gaf 28% van de Nederlanders aan wel eens thuis te werken. De meesten werken dan maximaal een vijfde van hun werktijd thuis. Uit het rapport blijkt verder dat het ziekteverzuim in Nederland is gedaald van 7% in 1990 naar 4,2% in 2010.

Arbeidsgehandicapten verzuimen minder als ze thuiswerken

Het ziekteverzuim onder thuiswerkers ligt gemiddeld 0,5 procentpunt lager dan het verzuim van werknemers die niet thuiswerken. Werknemers met een arbeidshandicap hebben gemiddeld 2 procentpunten minder ziekteverzuim. Mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking werken ook gemiddeld 2,6 uur meer als zij kunnen thuis- of telewerken.
Thuiswerken heeft echter voor- en nadelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat thuiswerken tot meer tevredenheid en een hogere productiviteit leidt. Het verlaagt ook de stress, omdat werknemers geen of minder reistijd hebben en omdat ze meer autonomie ervaren, doordat ze keuzevrijheid hebben wat betreft hun locatie en tijdsindeling. Thuiswerken kan echter ook zorgen voor meer onduidelijkheid over hun rol tijdens het werken vanuit huis – de werknemer moet bijvoorbeeld arbeid en zorgtaken beter op elkaar afstemmen als hij thuis werkt. Ook kunnen thuiswerkers zich eenzaam gaan voelen en het gevoel hebben nooit klaar te zijn met werken.

Minder vervoerskosten bij thuiswerken

Arbeidsgehandicapten profiteren vooral van thuiswerken omdat ze dan minder problemen met reizen hebben, lagere vervoerskosten hebben en minder kosten maken om de werkplek aan te passen. Bovendien valt het werk beter te combineren met therapie of ziekenhuisbezoek.
Ondanks de mogelijk negatieve effecten van thuiswerken, verlaagt thuiswerken het gemiddelde ziekteverzuim. Doet uw organisatie nog niet of nauwelijks aan thuiswerken, kijk dan of dit mogelijk is. Ga ook in gesprek met arbeidsgehandicapten. Misschien verlaagt u hun ziekteverzuim aanzienlijk als zij (regelmatig) thuis werken.