Weeg de voor- en nadelen van flexwerk goed af

19 januari 2012 | Door redactie

Uit onderzoek blijkt dat er aan flexibel werken enkele nadelen kleven. Werknemers met flexibele arbeidsuren hebben namelijk meer kans op gezondheidsproblemen en ongevallen dan werknemers met vaste arbeidsuren. Verder is flexibel werk steeds minder vaak een opstap naar een vast dienstverband. Veel werknemers zijn voor langere tijd aangewezen op een tijdelijk contract, waardoor ze minder inkomens- en baanzekerheid hebben.

Vooral laagopgeleiden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt lopen meer risico op gezondheidsproblemen door flexibel werk. De baanonzekerheid veroorzaakt meestal meer stress en het werk is lichamelijk vaak zwaarder door de aard van de werkzaamheden. Dit blijkt uit het rapport ‘Flexibilisering – De balans opgemaakt’ dat onlangs door het Wetenschappelijk Bureau van de Vakbeweging is uitgebracht. Verder krijgen werknemers met flexibele arbeidsuren vaak minder scholingsmogelijkheden en minder loon voor gelijksoortige werkzaamheden dan vaste werknemers.

Kostenbesparing op de korte termijn

Voor de werkgever levert het flexibel inzetten van werknemers op korte termijn vaak een kostenbesparing op, maar op de lange termijn kan het leiden tot minder innovatie en een lagere productiviteit. Voor scholieren en studenten kan flexibel werken wel goed uitpakken. Werkonzekerheid en de beperkte doorstromingsmogelijkheden zijn voor deze groep werknemers meestal nog geen probleem. Ook moeders met jonge kinderen profiteren soms van flexibel werk, omdat ze het werk hierdoor makkelijker kunnen combineren met de zorg voor de kinderen.

Uitkomst hangt af van individu

Flexibel werk pakt dus zeker niet alleen maar negatief uit. Hoe het uitpakt, hangt namelijk af van het individu en zijn specifieke situatie. Bespreek daarom de positieve en negatieve effecten van flexibel werken met uw werkgever en overweeg de voor- en nadelen voor de organisatie en de werknemers.