Wijzigingen Arbobesluit: thuis- en telewerken

27 oktober 2011 | Door redactie

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de arboregels voor thuis- en telewerken per 1 juli 2012 versoepelen. Er komt een ruimere definitie van thuiswerken om belemmeringen voor Het Nieuwe Werken weg te nemen. De regels voor het werken op andere plaatsen dan een woning – zoals internetcafés – worden hierdoor minder strikt.

Eerder heeft u in het bericht ‘Versoepelde arboregels voor thuiswerkers’ kunnen lezen dat de huidige Arbowet nog te weinig is afgestemd op het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Onlangs liet staatssecretaris De Krom in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) weten dat het Arbobesluit op twee punten wordt aangepast:

  • Voor de wettelijke definitie van thuiswerken, sluit de staatssecretaris aan bij de Europese regels die door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Verdrag 177 zijn vastgelegd. Dat betekent dat ook voor andere (tele)werkplekken dan de thuiswerkplek straks soepelere arboregels gelden. Voor deze werkplekken hoeft u niet te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen staan.
  • Onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken, worden in lijn gebracht met de huidige stand van zaken op ICT-gebied.

Registratie van werk- en rusttijden

De zorgplicht voor de werkgever blijft bij het telewerken wel in stand. U blijft dus gewoon aansprakelijk als een werknemer een ongeval krijgt op de werkplek en u niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Daarnaast bent u op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om een registratie bij te houden van de werk- en rusttijden van uw werknemers. Aan thuis- en telewerkers kunt u vragen om dit zelf te registreren. Op de website werkenvervoer.nl vindt u meer informatie over uw verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden bij Het Nieuwe Werken.