Een thuiswerkovereenkomst opstellen

Checklist

PDF 245.74 kb

06-08-2019

Download deze tool
Als één of meer werknemers thuis aan de slag gaan, zijn hierbij veel meer mensen betrokken dan alleen deze thuiswerkers. Thuiswerken kan dan ook alleen succesvol verlopen als er goede afspraken worden gemaakt. Deze checklist voorziet u van belangrijke zaken waarover u moet nadenken om thuiswerken in goede banen te leiden. Deze afspraken kunt u vervolgens vastleggen in een thuiswerkovereenkomst.