Hoe houden we onze werknemers gezond en in beweging bij thuiswerken?

16 maart 2021

Door de huidige coronamaatregelen is het nog belangrijker om gezond te zijn én gezond blijven, maar juist nu is het lastiger om te sporten. Hoe kunnen we als werkgever toch stimuleren dat werknemers voldoende bewegen? 

Zeker nu veel werknemers gedwongen thuiswerken, is het risico dat ze minder bewegen groot. Er zijn geen collega’s om mee te pauzeren of even naartoe te lopen voor een vraag of praatje. Ook zijn de mogelijkheden om buiten de deur te sporten beperkt door de coronamaatregelen. Lessen in groepsverband in sportscholen zijn nog niet mogelijk en ook buiten sporten moet met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

Stimuleer beweging

Toch kunt u ook nu werknemers stimuleren om meer en vaker te bewegen. U kunt werknemers bijvoorbeeld een dagelijkse beweegtip of oefening sturen, zoals het maken van een lunchwandeling, vijf keer de trap op en af lopen in de eigen woning of twee minuten planken naast het bureau. Er zijn ook rek- en strekoefeningen die werknemers zittend achter hun bureau kunnen doen. Het is zelfs mogelijk om – al dan niet met camera en microfoon aan – dagelijks virtueel gezamenlijk te sporten. Bied eventueel een online sportklasje aan waar werknemers vrijwillig aan deel kunnen nemen.

Fiscaal gunstig bewegen

Er zijn verschillende mogelijkheden om werknemers onbelast te laten bewegen op kosten van de werkgever. Een mogelijkheid die zonder meer onbelast is, is werkgerelateerde fitness. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat werknemers voor de uitoefening van hun werkzaamheden fit zijn en blijven, om zo de risico’s voor hun gezondheid vanwege de specifieke arbeidsomstandigheden weg te nemen of te verminderen. Denk aan brandweermannen en politieagenten.

Als er in de RI&E (toolbox) van uw organisatie risico’s voor de gezondheid van de werknemers staan die rechtstreeks samenhangen met hun fysieke conditie, kunt u in niet-coronatijden als maatregel een gericht fitnessprogramma opnemen in het plan van aanpak bij de RI&E. Fitness is dan een arbovoorziening. Omdat het om een arbovoorziening gaat, is de locatie waar de fitness plaatsvindt – op of buiten de werkplek – voor de fiscus niet van belang. Verder mag de werkgever in dit geval geen eigen bijdrage in rekening brengen voor de fitnessvoorziening.

Fitnessruimte op het werk

Als gezamenlijk sporten weer mag, is een andere onbelaste mogelijkheid terbeschikkingstelling van fitness op het werk. Voor op de werkplek ter beschikking gestelde bedrijfsfitness geldt een nihilwaardering, net als voor andere werkplekvoorzieningen. Dat betekent dat de werkgever hiervoor niets bij het loon van de werknemer hoeft op te tellen.

Het gaat dan om de situatie dat uw organisatie over een fitnessruimte op de werkplek beschikt waar de werknemers gebruik van kunnen maken. Dit hoeft overigens niet per se een professioneel ingerichte ruimte met allerlei fitnessapparatuur te zijn, maar het kan ook een (lege) kantoorruimte zijn waar een fitnessinstructeur lessen komt geven. De fitnessruimte moet zich dus wel bevinden op een locatie die door de fiscus als werkplek wordt gezien.

Cafetariasysteem

Omdat door de lockdown de coronakilo’s eraan zijn gevlogen, is fitness heel belangrijk. Uw werkgever mag een vergoeding voor of een verstrekking van fitness buiten de werkplek geven. Bijvoorbeeld door een abonnement bij een fitnessstudio te vergoeden. Dat mag niet onbelast, maar alleen door het als loon of als eindheffingsloon in de vrije ruimte onder te brengen.

Als uw werkgever geen geld wil of kán besteden aan sportmogelijkheden voor werknemers, kan hij dit nog opnemen in bijvoorbeeld een cafetariasysteem of persoonlijk keuzebudget (PKB). Werknemers kunnen dan een deel brutoloon uitruilen voor, of een gedeelte van hun keuzebudget besteden aan een sportfaciliteit. Dit kost uw organisatie niets extra.

Fietsen

Een eenvoudige manier om buitenshuis te bewegen zonder afhankelijk te zijn van een vaste sportlocatie met bijbehorende regels rond veiligheid en openingsduur en -tijden, is fietsen. De werkgever kan dit ook financieel stimuleren. In de marktanalyse leasefietsen (tool) kunt u lezen welke regels hiervoor gelden en vindt u een vergelijking van diverse aanbieders.