Hoe regelen we de bereikbaarheid en werktijden bij thuiswerken?

16 april 2020

In onze organisatie werken veel mensen thuis. Om het werk goed te kunnen doen, moeten collega's regelmatig met elkaar overleggen. Ook willen we als organisatie in de gaten houden of de medewerkers niet teveel of te weinig werken. Hoe regelen we dat?

Voor thuiswerken kunt u de bereikbaarheid en de werktijden op verschillende manieren regelen. Uw organisatie kan dit regelen in een beleid of met iedere medewerker op maat gemaakte afspraken maken.

Vaste werk- en bereikbaarheidstijden
Uw organisatie kan met de medewerkers afspreken dat iedereen dezelfde werktijden heeft, bijvoorbeeld van 09.00 - 17.30 uur. Iedereen weet wanneer de collega's bereikbaar zijn. Het is voor iedereen duidelijk wanneer wel en niet gewerkt wordt. Dat heeft als voordeel dat de scheidslijn tussen werk en privé voor de medewerker duidelijk is. Het nadeel van deze afspraak is dat het geen flexibiliteit aan de werknemer geeft. Voor zaken die alleen tijdens de afgesproken werktijden geregeld kunnen worden, moet de werknemer aanspraak maken op vakantie of de verlofmogelijkheden uit de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Dit draagt bij aan de administratieve last voor de werkgever.

Geen afspraken over werk- en bereikbaarheidstijden
Een andere mogelijkheid is dat u de werktijden volledig aan de individuele werknemer overlaat. Een aantal medewerkers zal de reguliere werktijden aan houden, anderen zullen de uren verdelen over de gehele dag. Een deel van de medewerkers kan prima met zo'n afspraak uit de voeten. De praktijk wijst echter uit dat deze afspraak vaak stress veroorzaakt. Het onderscheid tussen werk en privé vervaagt en gevoelsmatig stopt het werk nooit. Als u deze afspraak maakt, is het belangrijk dat u in ieder geval afspraken maakt over de bereikbaarheid. Uw organisatie kan niet van een medewerker verwachten dat hij 24 uur per dag bereikbaar is. 

Tussenvormen
Aan welke tussenvormen kunt u denken? Eén optie is om met iedere medewerker een individuele, passende afspraak te maken over de werk- en bereikbaarheidstijden. Ook is het mogelijk dat u voor een deel van de dag vaste werk- en bereikbaarheidstijden afspreekt en de rest van de invulling aan de medewerker overlaat. Een andere manier is dat de medewerker iedere dag of week kenbaar maakt op welke tijden hij bereikbaar is, bijvoorbeeld via een gedeelde agenda in Outlook of in een rooster.

Met wat creativiteit is er voor iedere organisatie en medewerker een passende oplossing.

 Meer informatie over thuiswerken vindt u in de toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen.