Toolboxen

Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Loonbeslag | Publicatiedatum 21-02-2024

Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor...

Zo maakt uw organisatie afspraken over flexibele beloning

Beloning | Publicatiedatum 19-02-2024

Steeds vaker kunnen werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot uitruilen van loonbestanddelen via een cafetariasysteem,...

In negen stappen naar een goede strategische personeelsplanning (SPP)

Strategische personeelsplanning (SPP) | Publicatiedatum 15-02-2024

Welke invloed de ontwikkelingen hebben op de vraag naar arbeid (zoals flexibel zijn, abstracter kunnen denken) en op het aanbod van arbeid (zoals hogere pensioenleeftijd,...

Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct

Reiskosten | Publicatiedatum 14-02-2024

Een reiskostenvergoeding aan werknemers geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk bij zakelijke reizen. Om onbelast te kunnen blijven, moet de vergoeding aan bepaalde...

Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen

Fiets van de zaak | Publicatiedatum 14-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder. Het faciliteren van een fiets voor werknemers kan zo'n arbeidsvoorwaarde zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor...

Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 13-02-2024

Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting over betalen. In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte inkomstenbelasting, heffingskortingen en aftrekposten...

Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen | Publicatiedatum 09-02-2024

De overheid komt met steeds meer regelgeving om de klimaatdoelen te halen en een duurzame economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers...

Zo bereidt uw organisatie zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | Publicatiedatum 05-02-2024

De Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Ook al hoeft de transitie pas per 2028 afgerond te zijn, uw onderneming heeft geen...

Zo zorgt u voor een organisatie zonder arbeidsconflicten

Conflicthantering | Publicatiedatum 31-01-2024

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat wel met een interne conflictsituatie te maken. Dat kan een situatie zijn tussen collega’s onderling of tussen de werkgever...

Veilig werken bij extreem weer regelt u in zes stappen

Arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 18-01-2024

Deskundigen voorspellen dat we vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatveranderingen. Maar wat de oorzaak ook is: tijdens een onweersbui,...