Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

In deze toolbox vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. U vindt duidelijke informatie over wat een beëindigingsovereenkomst precies is, welke regels van toepassing zijn en hoe u zelf volledige en rechtsgeldige afspraken maakt.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

  Zorg voor goede en rechtsgeldige afspraken

  Een werkgever en een werknemer kunnen samen afspraken maken over het einde van het dienstverband. Die afspraken kunt u vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Die overeenkomst moet zorgvuldig opgesteld worden, want in de meeste gevallen geldt: eens getekend, blijft getekend. Deze toolbox helpt u bij het maken van rechtsgeldige en op maat gemaakte afspraken.

 • 2

  Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

  Ontslag met wederzijds goedvinden

  Infographic Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 18-04-2023

  Bij een ontslag met wederzijds goedvinden spreken de werkgever en werknemer af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.


  Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 31-07-2019

  Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw organisatie vallen tegen. De zaken gaan minder goed dan gehoopt en actie is vereist. Kortom: u moet afscheid nemen van uw werknemer(s). Welke mogelijkheden zijn er om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?


  Het ene ontslag is het andere niet: een vergelijking tussen ontslagvormen

  Verdiepingsartikel Arbeidsrecht Publicatiedatum: 13-10-2020

  Deze zomer heeft minister Koolmees van SZW de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ) aangeboden aan de Tweede Kamer. De WWZ had, onder andere door de hervorming van het ontslagrecht, als doel om een ontslag voor betrokken partijen eenduidiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken. In dit artikel leest u of dat gelukt is. Hierbij wordt ingegaan op het aantal ontslagen, de ontslagkosten, de snelheid van het ontslag en de kans op succes per ontslagvorm.


  Voor- en nadelen van een beëindigingsovereenkomst

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 22-02-2024

  Gebruik deze checklist om alle voors en tegens af te wegen van een ontslag met wederzijds goedvinden.


  Is een beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst?

  Vraag & Antwoord Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 22-02-2024

  Onze organisatie staat voor een grote reorganisatie en we willen om die reden verschillende medewerkers een voorstel doen voor beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Nu lezen we de ene keer dat we die afspraken vast moeten leggen in een beëindigingsovereenkomst en een andere keer lezen we over een vaststellingsovereenkomst. Wat is nu precies het verschil?


  Aandachtspunten bij opstellen van beëindigingsovereenkomst

  Verdiepingsartikel Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 18-04-2023

  Door de strenge regels van het ontslagrecht vinden werkgevers het vaak lastig om werknemers te ontslaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beëindiging met wederzijds goedvinden populairder is geworden. Hiervoor sluit u met de werknemer een beëindigingsovereenkomst. Deze kent diverse aandachtspunten én mogelijkheden.


  Moet een beëindigingsovereenkomst getekend zijn?

  Vraag & Antwoord Publicatiedatum: 14-01-2021

  In onze organisatie hebben we duidelijke afspraken gemaakt met een werknemer over een ontslag met wederzijds goedvinden. We hebben de overeenkomst ondertekend en aan de werknemer gestuurd, zodat hij ook kan tekenen. De werknemer heeft dat tot op heden niet gedaan, terwijl hij het wel eens is met de inhoud. Moet de beëindigingsovereenkomst zijn getekend om rechtsgeldig te zijn?


  Neutrale gronden voor de beëindigingsovereenkomst

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 22-02-2024

  Gebruik deze checklist om een kant-en-klare neutrale grond over te nemen in de beëindigingsovereenkomst.


  Wat is een fictieve opzegtermijn?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 22-02-2024

  Bij uitdiensttreding van een werknemer houdt UWV voor de betaling van een uitkering een fictieve opzegtermijn aan. Wat bedoelt UWV daarmee?


  Wat is de informatie- en onderzoeksplicht bij een beëindigingsovereenkomst?

  Vraag & Antwoord Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 04-05-2023

  Wij willen een medewerker een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waardoor het dienstverband met wederzijds goedvinden eindigt. Is een handtekening voldoende of is er meer nodig om de overeenkomst rechtsgeldig te laten zijn?


  Ook meldingsplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden

  Nieuws Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 18-08-2020

  Als een werkgever bij een reorganisatie binnen 3 maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dit schriftelijk melden bij UWV en de vakbonden. Beëindigingsovereenkomsten tellen ook mee. Dit staat in de Wet melding collectief ontslag (WMCO).


 • 3

  Wat staat in de beëindigingsovereenkomst?

  Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 15-10-2020

  Deze uitgebreide, op maat te maken beëindigingsovereenkomst gebruikt u bij een ontslag met wederzijds goedvinden.


  Mag er een concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst?

  Vraag & Antwoord Concurrentiebeding Publicatiedatum: 22-02-2024

  Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. We willen niet dat hij bij de concurrent gaat werken, maar we hebben in de arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding afgesproken. Kunnen we alsnog een concurrentiebeding afspreken in de beëindigingsovereenkomst?


  Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst?

  Nieuws Werkloosheidswet (WW) Publicatiedatum: 24-08-2021

  Het ontbreken van een tussentijds opzegbeding in een tijdelijk contract kan ertoe leiden dat een werknemer na uitdiensttreding geen WW-uitkering krijgt. Mogelijk is dit te voorkomen door bij vertrek een vaststellingsovereenkomst met tussentijds opzegbeding te sluiten.


  Transitievergoeding bij wederzijds goedvinden?

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 22-12-2015

  Voor ontslag met wederzijds goedvinden is de werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen. Maar hoe zit dit als in de vaststellingsovereenkomst staat dat het ontslag op initiatief van de werkgever wordt beëindigd?


  Finale kwijting bij ontslag met wederzijds goedvinden

  Verdiepingsartikel Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 11-08-2020

  Bij ontslag met wederzijds goedvinden sluiten werkgevers en werknemers vaak een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. In zo’n overeenkomst staat soms ook een finaal kwijtingsbeding. Wat is dit beding en waarom is het verstandig om zo’n beding in de overeenkomst op te nemen?


  Mogen we een overeenkomst antidateren?

  Vraag & Antwoord Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 17-04-2023

  We willen met een medewerker een beëindigingsovereenkomst sluiten. In verband met de ingangsdatum van zijn werkloosheidsuitkering willen we de datum van ondertekening graag iets vroeger zetten. Anders zijn we net één dag te laat en moeten we de werknemer een hele maand langer in dienst houden. Mogen we de overeenkomst antidateren?


  Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

  Vraag & Antwoord Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 24-02-2022

  Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na een ontslag met wederzijds goedvinden?


 • 4

  Wat moet er geregeld worden bij einde dienstverband?

  Bevestiging einde dienstverband met wederzijds goedvinden

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 02-10-2020

  Met deze modelbrief informeert u de medewerker over alle zaken die met het einde van zijn dienstverband samenhangen.


  Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 19-10-2020

  Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.


  Wat betekent een ontslag met wederzijds goedvinden voor de uitkering?

  Vraag & Antwoord Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 13-10-2020

  Onze organisatie heeft aan een werknemer een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De werknemer wil op zich wel tekenen, maar is bang dat hij zijn recht op een uitkering verliest. Waar moeten we op letten om te voorkomen dat de werknemer zijn recht op een uitkering verliest?


  Kan een werkgever onder een beëindigingsovereenkomst uit?

  Vraag & Antwoord Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 17-04-2023

  Onze organisatie heeft een ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken met een werknemer. De afspraken hebben we vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. We hebben een ontslagvergoeding afgesproken. Maar nu blijkt dat de werknemer al voor het tekenen wist dat hij een andere baan had. Kunnen we nog onder de beëindigingsovereenkomst uit?


  Een wilsgebrek: de gevolgen voor de overeenkomst

  Verdiepingsartikel Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 09-10-2020

  De overeenkomst is gesloten: de handtekeningen zijn gezet en de handen geschud. Maar nu wil één van de andere partijen van de overeenkomst af, omdat de wil om te tekenen ontbrak. Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de overeenkomst?


 • 5

  Meer informatie

  E-training Ontslag en einde dienstverband

  E-training 8 modules

  Of het nu gaat om het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband, om het einde van de samenwerking met wederzijds goedvinden, een ontslagvergunning via UWV of een ontbindingsverzoek via de kantonrechter: linksom of rechtsom komt ontslag altijd op uw pad. En dan kunt u niet m de bijbehorende regels heen. Deze e-training biedt u het complete plaatje rond de uitdiensttreding van een medewerker. Het is daarmee een waardevolle hulp om goed uit elkaar te gaan.


  Actualiteiten Ontslag

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Om een medewerker te ontslaan, is een werkgever gebonden aan veel regels. Deze zijn opgesteld in het ontslagstelsel dat op 1 juli 2015 volledig is gewijzigd. In de wet werden acht redelijke ontslaggronden opgenomen, die worden getoetst door UWV en de kantonrechter. Omdat de ontslaggronden niet konden worden gecombineerd, was er al snel veel kritiek. Daarom is op 1 januari 2020 de ‘cumulatiegrond’ (de i-grond) toegevoegd. Tijdens de training Actualiteiten Ontslag worden alle negen gronden uitgebreid behandeld. En u leert alles over de transitievergoeding en de consequenties van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden in relatie tot de NOW-regeling.