Toolboxen

Voldoe aan de privacyregels van de AVG in 9 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 28-09-2023

De strenge privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrekking op alle gevallen waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt....

Snel aan de slag met het studiekostenbeding

Studiekosten | Publicatiedatum 12-09-2023

Elke werkgever heeft de plicht om te kijken naar scholing van zijn personeel. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn werk...

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV | Publicatiedatum 22-08-2023

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken en hybride werken | Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u afspraken en beleid over thuiswerken

Thuiswerken en hybride werken | Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....

Snel aan de slag met hybride werken en samenwerken

Thuiswerken en hybride werken | Publicatiedatum 15-08-2023

Nu het in veel organisaties gebruikelijk is voor werknemers om gedeeltelijk vanuit huis te werken, stelt dat nieuwe eisen aan de manier waarop werknemers samenwerken...

Snel aan de slag met de bewaarplicht en de AVG

Bewaarplicht | Publicatiedatum 24-07-2023

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de...

Zo gaat u om met datalekken in 5 stappen

Datalekken | Publicatiedatum 13-07-2023

Een datalek zit in een klein hoekje. Van een verloren usb-stick of een vergeten laptop, tot verkeerd bezorgde post of een hack van uw systemen. Een datalek kan schadelijk...

Zo houdt uw organisatie zich aan de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | Publicatiedatum 08-06-2023

De Arbeidstijdenwet maakt de grenzen van de arbeidstijden voor zowel werkgevers als werknemers duidelijk. Daarnaast bevat de wet allerlei regels op het gebied van werk-...

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-05-2023

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...