Zo voorkomt u verzuim van werknemers door een burn-out

Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer maatregelen te treffen om burn-out te voorkomen. Deze toolbox helpt u bij het nemen van preventieve maatregelen. Als een werknemer tóch uitvalt met overspannenheid, een burn-out of een bore-out geeft de toolbox u de tools de werknemer succesvol te begeleiden bij de re-integratie.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo voorkomt u verzuim van werknemers door een burn-out

  Zorg voor burn-outpreventie en voorspoedige re-integratie tijdens een burn-out

  Het herstellen van een burn-out of bore-out duurt erg lang en dus is het voorkomen ervan beter dan het genezen. Een burn-out is niet alleen te relateren aan zakelijke en privéproblemen en de persoonlijkheid van de werknemer, ook organisaties en leidinggevenden spelen een rol. Met deze toolbox leert u hoe burn-outs bij uw werknemers kunt voorkomen. Ook vindt u informatie over het bevorderen van het herstel van een burn-out.

 • 2

  Burn-out: de oorzaken en gevolgen

  Factoren die het ontstaan van een burn-out beïnvloeden

  Nieuws Preventie Publicatiedatum: 04-05-2021

  Een burn-out ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zowel op maatschappelijk, persoonlijk als werkgerelateerd vlak. TNO publiceerde een overzicht.


  Werkgeversaansprakelijkheid voor psychosociale arbeidsbelasting

  Verdiepingsartikel Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 27-05-2021

  Het aantal werknemers dat ziek wordt door werkstress en werkdruk, is de afgelopen jaren toegenomen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat het aantal werknemers met burn-outklachten hoog is: 1,3 miljoen. Psychosociale arbeidsbelasting heeft veel negatieve gevolgen, ook voor werkgevers. Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gehouden voor schade die de werknemer lijdt. Hoe kunt u dit voorkomen?


  Werkgever kan aansprakelijk zijn voor burn-out

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 25-01-2019

  Onlangs ging een werkneemster in hoger beroep omdat zij haar werkgever aansprakelijk achtte voor haar burn-out. Zij kon echter niet aantonen dat de werkgever de regels van de Arbowet had overtreden. Daarom stelde het hof deze werkneemster in het ongelijk.


  Hoe kunnen we de bedrijfscultuur veranderen?

  Vraag & Antwoord Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 12-04-2021

  Binnen onze organisatie hebben we een paar keer te maken gehad met meldingen van pesten, discriminatie, diefstal van bedrijfseigendommen en (seksuele) intimidatie. Hierbij lijkt de bedrijfscultuur een rol te spelen. Hoe kunnen we de bedrijfscultuur veranderen?


  Psychische vermoeidheid door werk beter dan burn-out

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 23-02-2023

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat stoppen met het gebruik van de term burn-out. Deze zou te vaag zijn en tot verwarring leiden. Dat vinden meer onderzoekers. Het is niet wetenschappelijk vastgesteld wat burn-out precies is en het is officieel geen ziekte.


 • 3

  Het arbeidsrisico burn-out erkennen en herkennen

  Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E en de OR

  Verdiepingsartikel Instemmingsrecht Publicatiedatum: 04-08-2020

  Uw bestuurder moet zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken (artikel 3, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet). Eén van de instrumenten die de bestuurder moet inzetten om aan deze zorgplicht te voldoen, is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij de RI&E hoort een plan van aanpak. Bij beide documenten speelt de OR een belangrijke rol.


  Maak snel en eenvoudig een RI&E

  Toolbox Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 17-03-2023

  Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E die voldoet aan alle eisen.


  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

  E-learning Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 16-09-2020

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan de aanpak van PSA binnen de organisatie. Hoe de werkgever dat kan doen en wat de rol van de ondernemingsraad hierin is, leert u in deze cursus. Ook de oorzaken van PSA komen uitgebreid aan bod.


  Werkstress door PSA

  Infographic Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 20-06-2022

  Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA).


  Meldregeling ongewenst gedrag

  Tool Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 11-02-2022

  Met dit reglement zorgt u voor duidelijke procedure voor het melden van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.


  Emotionele arbeid risicofactor voor burnoutklachten

  Nieuws Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 04-02-2020

  Burnoutklachten bij werkenden lijken hand over hand toe te nemen. Waarschijnlijk liggen er diverse oorzaken aan ten grondslag. Een tot nu toe ietwat onderbelichte oorzaak zou zogenoemde ‘emotionele arbeid’ zijn. De relatie met burnout werd echter al in 1983 gelegd.


  Het verschil tussen PMO en PAGO

  Verdiepingsartikel Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 23-12-2019

  Schaarste op de arbeidsmarkt, voortdurend vernieuwen en werkdrukte: voor een werkgever is het dus een slimme strategie om te bevorderen dat z’n mensen gezond blijven. Misschien is het zelfs mogelijk om te realiseren dat ze vitaler worden. PAGO en PMO zijn veel genoemde middelen om dit te bewerkstelligen. Waar gaat dat om, en wat kunt u als arboprofessional adviseren?


  Hoe voorkomen we een burn-out bij jongere werknemers?

  Vraag & Antwoord Burn-out Publicatiedatum: 03-05-2024

  Binnen onze organisatie lijkt het wel alsof onze jongere werknemers minder goed met werkdruk kunnen omgaan dan de oudere. Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Hoe voorkomen we een burn-out bij jongere werknemers?  


  Burn-out treft vaker vrouw in managementfunctie

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 11-07-2016

  Vrouwen in managementfuncties hebben vaker burn-outklachten dan mannen die werken als manager. Dit blijkt uit een grote arbeidsmarktenquête van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstelling TNO.


 • 4

  Een burn-out voorkomen

  Hulp bij de preventie van burn-outs

  Tool Burn-out Publicatiedatum: 19-08-2021

  Gebruik deze checklist om een overzicht te krijgen van burn-outprofessionals binnen en buiten uw organisatie.


  Aandachtspunten bij de preventie van burn-out

  Tool Burn-out Publicatiedatum: 26-08-2021

  Gebruik de checklist om u ervan te verzekeren dat uw organisatie er alles aan doet om burn-outs bij werknemers te voorkomen.


  Breng drempel om burn-outklachten te melden omlaag

  Verdiepingsartikel Leidinggeven Publicatiedatum: 29-12-2020

  De meeste organisaties hebben burn-outpreventie hoog op hun prioriteitenlijstje staan. Logisch, want er zijn alleen maar verliezers als iemand langdurig thuis komt te zitten. Maar weet u eigenlijk wel wie er in uw team met burn-outklachten rondlopen? En hoe ontvankelijk bent u voor de signalen van uw medewerkers? Een open en empathische opstelling van de leidinggevende kan uitval helpen voorkomen.


  Burn-out voorkomen

  E-learning Burn-out Publicatiedatum: 26-02-2020

  Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel. Het lijkt erop dat stress en overbelasting hun tol gaan eisen. Het herstellen van een burn-out duurt erg lang en dus is het voorkomen van een burn-out beter dan het genezen. Hoe voorkomt u een burn-out? In deze training leert u alle alarmsignalen herkennen. Ook krijgt u aanwijzingen voor het tijdig nemen van noodzakelijke maatregelen.


  Manager kan helpen burn-out te voorkomen

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 04-03-2020

  Burn-out is niet alleen te relateren aan zakelijke en privéproblemen en de persoonlijkheid van de werknemer, ook organisaties en leidinggevenden spelen een rol. Dat stelt Christina Maslach, burn-out expert. Tips om als manager te voorkomen dat uw medewerkers omvallen en langdurig uitvallen.


 • 5

  Het herstel van een burn-out bevorderen

  Bedrijfsartsen kiezen andere aanpak burn-out

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 22-10-2019

  Bedrijfsartsen hebben de richtlijn aangepast die bepaalt hoe zij omgaan met werknemers die een burn-out hebben. Er is nu vooral aandacht voor de positieve benadering en het belang van de eerste maand na uitval.


  Maatwerk nodig bij begeleiding burn-out

  Tool Burn-out Publicatiedatum: 10-06-2021

  Omdat de oorzaak van een burn-out voor iedereen anders is, moet de begeleiding van de werknemer ook maatwerk zijn.


  Begeleiding bij burn-out

  Verdiepingsartikel Burn-out Publicatiedatum: 04-10-2019

  U doet er alles aan om te voorkomen dat werknemers overbelast raken. Helaas is dat niet altijd te sturen. Het kan dan ook nuttig zijn om in te zoomen op de diepere oorzaken van een burn-out. En wat kan de organisatie doen om een medewerker optimaal te begeleiden die toch geveld is door een burn-out?


  Gevolgen burn-out merkbaar na re-integratie

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 29-11-2016

  Een burn-out is het laatste stadium in een proces van langdurige overbelasting. Werknemers die uitvallen door een burn-out, zitten gemiddeld langer dan een jaar thuis. Uit recent onderzoek aan de Radboud Universiteit blijkt dat de gevolgen van een burn-out nog lang doorwerken.


 • 6

  Bore-out: de oorzaken en gevolgen

  Herkennen en voorkomen van een bore-out onder werknemers

  Verdiepingsartikel Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Burn-outklachten, daar bent u als arboprofessional alert op. Maar inmiddels speelt ook het omgekeerde: bore-out. Het wordt wel de nieuwe welvaartsziekte genoemd. Bore-out ontstaat door onderbelasting van de werknemer. De klachten die door deze aanhoudende verveling ontstaan, zijn vergelijkbaar met burn-outklachten. Uw aandacht is dus nodig.


 • 7

  Meer informatie

  E-training Werkdruk

  Training E-training 7 modules

  U heeft er veel baat bij om tijdig te herkennen dat een collega in uw team gebukt gaat onder een te hoge werkdruk. Burn-outklachten komen immers steeds vaker voor. Zulke klachten kunnen enorme impact hebben op de betreffende medewerker, maar ook op de organisatie.


  Voorkom een burn-out in uw team

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Eén derde van het ziekteverzuim in organisaties is gerelateerd aan werkstress! Het is dan ook niet voor niets dat de Arbowet verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken. Tijdens de arbotraining Voorkom een burn-out krijgt u zicht op de oorzaken van stress en burn-out en leert u wat voor oplossingen mogelijk zijn. Daarmee kunt u niet alleen ziekte en uitval door werkstress voorkomen, maar ook de samenwerking en productiviteit verhogen. Aan het eind van deze arbotraining gaat u naar huis met een concreet plan om ongezonde werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. Hiermee kunt u direct aan de slag!