Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding via de eventuele ontslagvergoeding naar de eindafrekening en de praktische bijkomstigheden.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

  Alle aandachtspunten van de administratie bij uitdiensttreding

  Het einde van het dienstverband van een werknemer heeft heel wat voeten in de aarde. De arbeidsovereenkomst moet allereerst rechtsgeldig eindigen en vervolgens moet het vertrek van de werknemer administratief worden verwerkt. Hierbij speelt de arbeidsrechtelijke kant een rol, maar komen ook allerlei praktische en financiële zaken om de hoek kijken. Deze toolbox geeft u de handvatten om het einde van een dienstverband goed te kunnen afhandelen.

 • 2

  De uitdiensttreding vastleggen

  Voorbeeldbrief ontslag in de proeftijd bevestigen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 13-09-2021

  Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd aan de werknemer met deze maatwerkbrief.


  Aanzeggen en verlengen dienstverband bepaalde tijd

  Tool Arbeidsrecht Publicatiedatum: 05-05-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief om tijdig een arbeidsovereenkomst aan te zeggen en te verlengen.


  Bevestig intreden ontbindende voorwaarde arbeidscontract

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 13-09-2021

  Bevestig het intreden van een ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst met deze maatwerkbrief.


  Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

  Tool AOW Publicatiedatum: 21-10-2019

  Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst aan uw werknemer. Hulp nodig? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.


  Bevestiging einde dienstverband met wederzijds goedvinden

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 23-04-2024

  Met deze maatwerkbrief informeert u de werknemer over alle zaken die met het einde van zijn dienstverband samenhangen.


  Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 21-10-2019

  Schrijf in enkele minuten een nette bevestigingsbrief voor een prettige afwikkeling van het dienstverband.


  Informeren over ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 01-05-2020

  Laat schriftelijk aan uw werknemers weten dat een ontslagvergunning om bedrijfseconomische reden is aangevraagd


  Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 21-10-2019

  Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.


  Voorbeeldbrief ontbinding arbeidscontract bevestigen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 13-09-2021

  Bevestig de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter aan de werknemer met deze maatwerkbrief.


  Voorbeeld ontslagbrief ontslag op staande voet

  Tool Ontslag op staande voet Publicatiedatum: 04-01-2021

  Dit voorbeeld van een ontslagbrief hoeft u alleen maar in te vullen om een ontslag op staande voet te bevestigen.


 • 3

  De balans opmaken bij vertrek

  Niet noodzakelijke apparatuur inleveren of afrekenen

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 09-12-2021

  Apparatuur die uw werknemer niet meer nodig heeft voor het werk, moet hij inleveren. Anders moet uw organisatie de restwaarde afrekenen.


  Vakantiedagen afrekenen bij vertrek

  Infographic Uitdiensttreding Publicatiedatum: 04-07-2022

  Een werknemer die uit dienst gaat, zal bijna nooit precies de vakantiedagen hebben opgenomen die hij tot de datum van uitdiensttreding opbouwt. Hoe werkt het afrekenen van vakantiedagen?


  Informeer de werknemer goed over zijn pensioen bij uitdiensttreding

  Verdiepingsartikel Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 17-06-2019

  Als een werknemer uit dienst treedt, zijn er verschillende zaken die u moet afhandelen. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die werkgevers hierbij soms over het hoofd zien, terwijl het zeer belangrijk is om dit goed te regelen. Denk aan de afmelding bij de pensioenuitvoerder, het informeren over mogelijk verlies van aanspraken en de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting.


  Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 24-02-2022

  Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat u de werknemer het gebruik van de auto niet zomaar kunt ontzeggen. In dit verdiepingsartikel leest u de regels rond bijzondere situaties én de administratieve handelingen die hierbij komen kijken.


 • 4

  De vertrekvergoeding bepalen

  Zo berekent u de correcte transitievergoeding

  Toolbox Transitievergoeding Publicatiedatum: 07-01-2022

  Werknemers die onvrijwillig uit dienst gaan, hebben recht op een transitievergoeding van hun werkgever. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer en hoe lang de werknemer in dienst is geweest. Dit kan werkgevers een hoop geld kosten! In deze toolbox staat alles wat zij moeten weten over de transitievergoeding.


  Ontslagvergoeding hoeft geen transitievergoeding te zijn

  Nieuws Ontslag Publicatiedatum: 06-01-2024

  Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zal een werknemer vaak een vergoeding meekrijgen. Dit hoeft geen transitievergoeding te zijn. Er zijn meer vergoedingen waar werkgevers mogelijk mee te maken krijgen.


  Geen arbeidskorting bij ontslagvergoeding

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 25-08-2021

  Over loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een ontslag- of transitievergoeding wordt geen arbeidskorting verrekend. Onlangs stond een werknemer voor de rechter die daarom probeerde aan te tonen dat de som geld die hij had ontvangen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking was.


  Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 05-02-2024

  We moeten over de ontslagvergoeding die we aan een werknemer gaan uitkeren werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Hoe bereken ik dat?


  Excessieve vertrekvergoeding in 2024 bij € 672.000

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 24-01-2024

  De grens voor de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding bedraagt per 1 januari 2024 € 672.000. Over het deel van een vertrekvergoeding dat boven dit bedrag uitkomt, betalen werkgevers 75% aan pseudo-eindheffing. Dit moet via een aparte aangifte.


 • 5

  De eindafrekening maken

  De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 07-07-2022

  Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Voor u als salarisadministrateur is de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband echter minstens zo belangrijk. En bij die eindafrekening komt heel wat meer kijken dan alleen de uitbetaling van het loon waar de vertrekkende werknemer nog recht op heeft.


  Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 19-10-2020

  Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.


  Mogen we studiekosten inhouden op de eindafrekening?

  Vraag & Antwoord Studiekosten Publicatiedatum: 26-06-2023

  Klopt het dat wij studiekosten niet op het reguliere maandloon van de werknemer mogen inhouden, maar wel op zijn afrekening bij uitdiensttreding?


  De administratieve afhandeling bij het overlijden van een werknemer

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 22-05-2020

  Als een werknemer van uw onderneming komt te overlijden, is dat een bijzonder verdrietige situatie. Hoewel u hoopt dat u er nooit mee te maken zult krijgen, is het wel goed om te weten hoe u in zo’n situatie bekwaam kunt optreden. En daarbij is niet alleen de administratieve (salaris)afhandeling belangrijk. Het is ook goed om stil te staan bij de organisatorische zaken rondom het overlijden van een werknemer.


 • 6

  Praktische zaken om te regelen

  Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

  Tool Uitdiensttreding Publicatiedatum: 06-08-2019

  Welke praktische zaken moet u regelen als een werknemer vertrekt? In deze tool leest u alles wat bij deze situatie aan bod komt.


  Exitgesprek helpt bij ontwikkeling van uw organisatie

  Nieuws Projectmanagement Publicatiedatum: 01-11-2017

  Het is niet leuk als een werknemer uit dienst treedt, maar de werkgever kan zijn vertrek aangrijpen voor een exitgesprek. Als zo’n gesprek goed wordt gevoerd, levert dat waardevolle informatie op over de verbeterpunten van een team, afdeling of zelfs de hele organisatie.


  Het voorbereiden en voeren van een exitgesprek

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 28-12-2021

  Met deze gesprekshandleiding voert u succesvolle exitgesprekken, zodat u de redenen hoort en weet hoe u personeelsverloop kunt voorkomen.


  Getuigschrift bij einde dienstbetrekking

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 21-10-2019

  Zorg ervoor dat uw getuigschrift bij einde dienstbetrekking aan de minimale eisen voldoet. Deze tool kan u hierbij helpen.


  Personeelsgegevens vernietigen na uitdiensttreding?

  Vraag & Antwoord Uitdiensttreding Publicatiedatum: 06-01-2023

  Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn?


  Houd bedrijfs­gegevens veilig bij uitdiensttreding

  Tool Uitdiensttreding Publicatiedatum: 17-03-2023

  Zorg dat uw bedrijfsinformatie veilig blijft bij het vertrek van een werknemer.


 • 7

  Meer informatie

  E-training Ontslag en einde dienstverband

  E-training 8 modules

  Of het nu gaat om het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband, om het einde van de samenwerking met wederzijds goedvinden, een ontslagvergunning via UWV of een ontbindingsverzoek via de kantonrechter: linksom of rechtsom komt ontslag altijd op uw pad. En dan kunt u niet m de bijbehorende regels heen. Deze e-training biedt u het complete plaatje rond de uitdiensttreding van een medewerker. Het is daarmee een waardevolle hulp om goed uit elkaar te gaan.