Zo regelt u goede werving & selectie voor uw organisatie

Alle tijd en moeite die in een wervings- en selectieproces gaan zitten, werpen zijn vruchten af als de nieuwe werknemer goed functioneert en aan de verwachtingen voldoet. Dat is echter lang niet altijd het geval. Er zijn een aantal belangrijke factoren die bepalen of een werknemer op zijn plek is in een organisatie. Door met deze factoren rekening te houden, is de kans groter dat de wervings- en selectieprocedure een succes is. Deze toolbox helpt u om goede kandidaten te vinden en mismatches te voorkomen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt u goede werving & selectie in uw organisatie

  Organiseer een succesvolle invulling van uw vacatures

  Om vacatures binnen uw organisatie succesvol in te vullen, kunt u niet zonder een goed doordacht beleid voor de werving & selectie. Een goed beleid zorgt ervoor dat u de juiste stappen neemt om uw organisatie aantrekkelijk te maken voor geschikte kandidaten. U maakt goede afwegingen tussen interne, externe en preferente kandidaten. Verder heeft u een goed beeld van het soort kandidaat dat voor de functie nodig is en waar u die het beste kunt vinden. U bepaalt of er aanvullende selectiemethodes nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een assessment, referenties of een VOG. En zeker niet onbelangrijk: u treft maatregelen om sollicitatiefraude te voorkomen. Deze toolbox helpt u een flink eind op weg bij het vinden van de juiste werknemers voor uw vacatures.

 • 2

  Maak uw organisatie aantrekkelijk voor sollicitanten

  Recruitmentplan voor werving nieuw personeel

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 07-04-2023

  Binnen uw organisatie ontstaat een vacature en een manager vraagt om uw hulp. U helpt bij het opstellen van de vacaturetekst die u daarna op uw website en enkele vacaturesites plaatst. Enkele geschikte kandidaten reageren en uiteindelijk neemt u één van die kandidaten aan. U beëindigt de procedure en gaat over tot de orde van de dag. Tevreden? Of heeft u mogelijkheden om in de werving meer waarde toe te voegen?


  Streepje voor bij werving en selectie

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 15-11-2021

  Voor het eerst in vijftig jaar meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meer vacatures dan werkzoekenden. De krappe arbeidsmarkt maakt het extra lastig om mensen te werven voor functies die al moeilijk te vervullen waren. Toch zijn er manieren om u te onderscheiden van de rest en die zeldzame, goede kandidaat te verwelkomen. Specifiek beleid voor het verkrijgen van een voorkeurspositie is daarbij essentieel.


  Aantrekkelijk voor sollicitanten door sterk werkgeversimago

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 17-05-2021

  Werken aan het werkgeversimago, ook wel ‘employer branding’ genoemd, is een vereiste als uw organisatie wil dat geschikte kandidaten met hun cv aankloppen. Dit geldt al helemaal voor de jongere generaties. Hoe zet uw organisatie zich als ‘merk’ op de kaart, en hoe benut u het zorgvuldig opgebouwde werkgeversimago bij het vinden van sollicitanten?


  Als kleine of onbekende organisatie nieuw personeel aantrekken

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 13-11-2019

  Voor grote organisaties als Ahold, Google of Heineken is het een eitje om potentiële sollicitanten aan te trekken. Met zo’n bekende naam bovenaan de vacature stromen de sollicitaties binnen. Voor start-ups of kleinere organisaties met minder naamsbekendheid kan het echter een behoorlijke uitdaging zijn om talent aan zich te binden. Werkt u bij een minder bekende organisatie, dan zult u creatief moeten zijn in het werven.


  Interne werving en selectie: de valkuilen

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 01-08-2021

  Als er in uw organisatie een vacature ontstaat, biedt dit werknemers een kans op een carrièrestap. Veel werkgevers zetten daarom een vacature eerst alleen intern uit. Interne werving kan ook kosten schelen. Maar welke regels gelden voor interne sollicitaties? En zijn er valkuilen?


  De vele voordelen van ‘open hiring’

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 18-02-2022

  Mensen aannemen zonder cv, motivatiebrief of referentiecheck, zonder antecedentenonderzoek of sollicitatiegesprek. Om in ruil daarvoor gemotiveerde en enthousiaste werknemers te krijgen. Met de huidige arbeidsmarktkrapte is ‘open hiring’ voor u mogelijk interessant.


 • 3

  Stel beleid voor werving en selectie vast

  Maak uw sollicitatieproces meer kandidaatgericht

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 09-12-2021

  De tijd dat u kon kiezen uit soms wel honderd kandidaten voor één vacature, is al een hele tijd voorbij. Sollicitanten hebben door krapte op de arbeidsmarkt nu veel meer te kiezen. Bovendien is het sollicitatieproces veranderd en gelijkwaardiger geworden. Het gaat er niet alleen meer om of u als werkgever een geschikte werknemer weet te vinden; sollicitanten willen ook weten of uw organisatie wel bij hun wensen past.


  Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven

  Nieuws Discriminatie Publicatiedatum: 16-03-2023

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit belangrijke wetsvoorstel voor werkgevers verplicht organisaties om anti-discriminatiebeleid op te stellen voor de werving en selectie.


  Werving- en selectieprocedure

  Infographic Werving en selectie Publicatiedatum: 13-08-2019

  Een goede werving- en selectieprocedure helpt om op een efficiënte manier de juiste werknemers binnen te halen. In de procedure is uitgewerkt hoe een organisatie de volgende stappen invult bij een vacature.


  Voorbeeldregeling werving & selectie

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 12-05-2022

  Gebruik dit reglement om de werving & selectie binnen uw organisatie goed te regelen.


  NVP maakt sollicitatiecode geschikt voor huidige tijd

  Nieuws Werving en selectie Publicatiedatum: 06-03-2020

  De NVP Sollicitatiecodecommissie heeft de sollicitatiecode geactualiseerd. De NVP Sollicitatiecode is onder meer aangepast aan het toenemende gebruik van algoritmes bij sollicitatieprocedures.


  Hoelang mogen we gegevens van sollicitanten bewaren?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 01-03-2021

  In onze organisatie heerst krapte op de arbeidsmarkt. Voor bepaalde vacatures zijn maar moeilijk mensen te vinden. We willen daarom de gegevens van sollicitanten bewaren, zodat we ze kunnen benaderen als we weer vacatures hebben. Hoe lang mogen we de gegevens van sollicitaten bewaren?


  Instemmingsrecht van de OR bij personeelsbeleid

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 14-10-2020

  Via het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad (OR) veel invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie. De werkgever kan veel regelingen alleen invoeren, wijzigen of intrekken als de OR hier nadrukkelijk mee heeft ingestemd. Zo heeft de OR instemmingsrecht regelingen die betrekking hebben op het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid.


 • 4

  Schrijf een goede vacaturetekst

  Hoe stel ik een wervingsprofiel op?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 31-01-2022

  We hebben in onze organisatie een aantal vacatures. Hoe stel ik een duidelijk wervingsprofiel op, om daarmee een goede vacaturetekst op te stellen, en om de binnenkomende sollicitaties mee te beoordelen?


  Breng de vereisten in kaart met een functieprofiel

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 18-10-2019

  Stel met behulp van deze tool een functieprofiel op. Dit geeft houvast bij het schrijven van de daadwerkelijke vacaturetekst.


  De belangrijkste punten bij het schrijven van een vacature

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 01-02-2022

  Een vacaturetekst is meer dan een omschrijving van de functie en de eisen die u stelt aan een nieuwe werknemer. U moet met de vacature de baan als het ware verkopen aan potentiële werknemers. Bovendien is niet elke vacaturetekst geschikt voor elk wervingskanaal.Begin dus niet zomaar aan een tekst, maar bereid u goed voor. Daarmee voorkomt u ook dat u veel tijd kwijt bent aan het doorspitten van irrelevante reacties.


  Negen tips voor een succesvolle vacaturetekst

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 15-02-2022

  Goede werknemers vinden was nog nooit zo lastig. Steeds meer organisaties kampen structureel met moeilijk vervulbare vacatures voor cruciale functies. De ‘war for talent’ is een feit. Gewilde kandidaten krijgen volop aanbiedingen en hebben de banen voor het uitzoeken. Hoe kunt u veelbelovende werknemers ‘veroveren’? En hoe krijgt u niet véél, maar veelbelovende sollicitanten? Een belangrijk wapen hierin is de vacaturetekst.


  Hoe schrijven we een goede vacaturetekst voor buitenlandse werknemers?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 21-05-2021

  Om onze vacatures op te vullen, werven we ook in het buitenland. We hebben dus ook een aantrekkelijke vacature-omschijving nodig om ook buitenlandse werknemers enthousiast te maken voor onze organisatie. Maar hoe doen we dat?


  Is het verstandig een salarisindicatie bij de vacature te zetten?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 08-10-2021

  We vragen ons af of het raadzaam is om in onze vacatureteksten op te nemen welk salaris de sollicitant kan verwachten. We zien graag dat sollicitanten reageren op basis van de inhoud van de functie en niet op basis van het salaris. Is het toch verstandig om een salarisindicatie in de vacature op te nemen?


 • 5

  Publiceer succesvol een vacature

  Wat is het beste medium om vacatures te publiceren?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 13-05-2022

  Wij zetten onze vacatures op alle grote vacaturesites. Via zulke sites krijgen we wel sollicitaties, maar de meeste sollicitanten zijn niet geschikt. Dat betekent voor onze organisatie veel werk, met weinig resultaat. Hoe bereiken we meer geschikte sollicitanten?


  Een vacaturevideo maken

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 06-07-2020

  Niet alleen jong talent, maar ook de oudere oriënteerder op de banenmarkt geeft steeds vaker de voorkeur aan een pakkende vacaturevideo boven een lange, saaie wervingstekst vol opleidingseisen en arbeidsvoorwaarden. Is uw organisatie op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers, dan kan een vacaturevideo ook voor u een goede aanpak zijn. Wat moet de video vertellen, en hoe zorgt u voor een groot bereik?


 • 6

  Zorg voor een goede eerste selectie van kandidaten

  Sollicitanten vergelijken

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 21-10-2019

  Met deze tool kunt u een overzicht maken van sollicitanten en hen met elkaar vergelijken. Zo wordt het maken van een keuze gemakkelijker.


  Voorbeeld uitnodiging sollicitatiegesprek

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 01-02-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.


  Afwijzingsbrief naar aanleiding van sollicitatie

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 21-10-2019

  Gebruik deze maatwerkbrief om de sollicitant af te wijzen voor de functie.


 • 7

  Voer een professioneel selectiegesprek

  Hoe toetst u de motivatie en sterke punten van een sollicitant?

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 30-12-2021

  Tijdens een selectiegesprek wilt u niet alleen achterhalen wat een sollicitant in het verleden allemaal heeft gedaan. U wilt ook weten wat de sterke punten van de kandidaat zijn en wat zijn motivatie is om bij uw organisatie te solliciteren. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of er een klik is tussen de sollicitant en het team waarin hij komt te werken. Hoe kunt u deze verschillende punten in het gesprek aan de orde laten komen?


  Zo voert u als werkgever een goed sollicitatiegesprek

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 09-12-2021

  Met deze gesprekshandleiding voert u goede gesprekken met sollicitanten, zodat u de juiste kandidaat kiest voor de vacature.


  Evaluatieformulier sollicitant

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 06-08-2019

  Dit evaluatieformulier kunt u gebruiken bij het evalueren van sollicitaties, zo voorkomt u dat u feiten en ervaringen vergeet.


  Aanstellingsbrief sollicitant

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 02-05-2022

  Is een sollicitant aangenomen voor een functie, bevestig dit dan via een aanstellingsbrief. Hulp nodig? Deze voorbeeldbrief helpt u hierbij.


 • 8

  Kies aanvullende selectiemethodes

  Wat u kunt doen tegen ‘faking’ door sollicitanten

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 07-09-2021

  Sollicitanten willen graag een goede indruk achterlaten. Dit doen zij bijvoorbeeld door kwaliteiten te benadrukken die belangrijk zijn voor de baan. Soms gaan sollicitanten hier iets te ver in, door de waarheid te verdraaien. Dit wordt ‘faken’ genoemd. In de wetenschap is het nodige onderzoek naar faking gedaan. Wat kunt u als HR-professional daarvan leren?


  Wat zijn de regels voor het inwinnen van referentie van een sollicitant?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 29-06-2020

  Een referentie geeft meestal een beter beeld van de capaciteiten van een sollicitant. Wat zijn eigenlijk de regels voor het inwinnen van zo’n referentie?


  Leg het arbeidsverleden van een sollicitant vast

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 18-10-2019

  Dit formulier helpt u bij het contact opnemen met voormalige werkgevers en referenties als onderdeel van een sollicitatieproces.


  Voorwaarden voor de aanstellingskeuring

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 18-12-2020

  Gebruik deze checklist om te controleren of de aanstellingskeuring aan alle wettelijke eisen voldoet.


  Inzicht in (online) assessmentmethodes, nu en in de toekomst

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 01-05-2020

  Hoe weet u of de sollicitant over wie u zo enthousiast bent daadwerkelijk succesvol gaat zijn in de baan? Het is niet bepaald eenvoudig om selectiefouten te voorkomen. Een assessment kan helpen om de juiste kandidaten ertussenuit te pikken. Welke assessmentmethodes zetten organisaties momenteel veel in? En wat kunt u hiervoor verwachten in de toekomst?


 • 9

  Herken en voorkom sollicitatiefraude

  Sollicitatiefraude voorkomen

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 18-03-2021

  Gebruik tijdens de werving- en selectie deze checklist voor de screening van sollicitanten en voorkom daarmee sollicitatiefraude.


  Herken een vals diploma

  Infographic Werving en selectie Publicatiedatum: 18-04-2023

  U gaat er natuurlijk niet van uit, maar sollicitanten kunnen zo ver gaan dat ze met een vals diploma een baan proberen te bemachtigen. Zo herkent u diplomafraude.


 • 10

  Meer informatie

  Gesprekstechnieken voor HR

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Als HR-professional voert u veel gesprekken met medewerkers en leidinggevenden. Voor een goed verloop van deze gesprekken moet u over de juiste gesprekstechnieken beschikken. Tijdens de training Gesprekstechnieken voor HR leert u een gesprek goed voor te bereiden en de juiste doelen te stellen. Daarnaast krijgt u inzicht in de verschillende gesprekstechnieken met de daarbij behorende voor- en nadelen. In de middag kunt u uw opgedane kennis direct in de praktijk oefenen met een ervaren acteur. Specialiseer uzelf in gesprekstechnieken en u bent verzekerd van een efficiënt gesprek met een optimaal resultaat!